Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to uproszczona forma rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych. Oferuje on możliwość przyjęcia innej od ogólnej formy opodatkowania, niektórych kategorii przychodów, które uzyskują osoby fizyczne. W praktyce najczęściej odnosi się do przedsiębiorców, nie ponoszących dużych kosztów uzyskania przychodu. Pozwala im np. na zastosowanie niskich stawek podatkowych czy zwolnić się z obowiązku prowadzenia pełnej księgowości.

Jak sama nazwa wskazuje, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dotyczy opodatkowania całkowitego przychodu osiąganego przez osobę fizyczną. Oznacza to, że przychodu nie można pomniejszać o koszty jego uzyskania. Można go za to pomniejszać o składki na ubezpieczenie społecznie czy wydatki na usługi rehabilitacyjne lub internet. Ryczałt mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, jak i już prowadzący działalność – podlegają oni jednak pewnym ograniczeniom.

Ograniczenia

Ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych nie mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy za poprzedni rok podatkowy uzyskali przychody przekraczające kwotę 250 tysięcy euro. Po drugie, przedsiębiorcy ci muszą mieścić się w określonych rodzajach działalności – pozarolniczej działalności gospodarczej, przychodów z tytułu najmu/podnajmu, dzierżawy/poddzierżawy. Ryczałtu nie można natomiast zastosować do takich działalności jak prowadzenie aptek, lombardów czy kupno/sprzedaż walut, handel częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Nie stosuje się go również przy prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w ustawie.

W wypadku osób korzystających z ryczałtu nie ma też możliwości wykorzystania ulgi prorodzinnej czy rozliczania się ze współmałżonkiem. Zezwala się jednak na korzystanie z ulg rehabilitacyjnych, na leki oraz na darowizny.

Wszystkie te ograniczenia są jednak rekompensowane przez znacznie niższe stawki ryczałtu – 3%, 5,5%, 8,5%, 12,5%, 17% lub 20% – zależnie od rodzaju prowadzonej działalności.

Warto pamiętać, że ryczałt oblicza i wpłaca się w formie miesięcznej. Osoby kontynuujące działalność mają możliwość wpłaty podatku w formie kwartalnej, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy nie przekroczą kwoty przychodów stanowiącej równowartość 25 000 euro

CGO Legal świadczy usługi na rzecz osób, które chcą rozpocząć działalność lub już ją prowadzą i zamierzają przejść na opodatkowanie ryczałtowe.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź