Kontrola podatkowa

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Kontrola podatkowa ma na celu wg. art. 281 §2 Ordynacji podatkowej: „sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego” .Szeroki zakres możliwości kontroli przez organ podatkowy może stanowić zagrożenie dla prowadzonej działalności, a zawsze jest stresem dla podatnika.

W wielu przypadkach do kontroli można się przygotować. Zgodnie z art. 282b §2 Ordynacji podatkowej, kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. W tym czasie możemy przygotować dokumentację, oraz pracowników do nadchodzącej wizyty kontrolujących. Warto już na tym etapie skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Wskaże on czego należy się spodziewać i jak skutecznie przygotować przedsiębiorstwo do kontroli podatkowej. Audyt dokumentacji oraz zalecenia przed kontrolą może uchronić nas od konsekwencji podczas kontroli i postępowania podatkowego.

Pamiętajmy, że stroną słabszą w walce z kontrolującymi będzie zawsze podatnik. Szerokie uprawnienia i możliwości kontrolujących określone są w m.in. art. 286 Ordynacji podatkowej. Kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni wstępu na nieruchomości, żądania okazania majątku, udostępniania akt i innych dokumentów, przesłuchiwania świadków. Wachlarz możliwości kontrolujących sprawia wrażenie nie postępowania administracyjnego a śledztwa. Oprócz uprawnień kontrolujących, Ordynacja podatkowa nakłada na podatników szereg dolegliwych obowiązków. Najważniejszym jest obowiązek umożliwienia kontrolującym wykonanie czynności kontrolnych (art. 287 Ordynacji podatkowej). W razie domniemanych prób utrudniający przeprowadzenie czynności kontrolnych kontrolujący może w razie uzasadnionej potrzeby wezwać, w pilnych przypadkach także ustnie, pomocy organu Policji, Straży Granicznej lub straży miejskiej.

Kolejnym uciążliwym obowiązkiem (w szczególności dla przedsiębiorców, którzy działają na rynkach międzynarodowych) jest przedstawienie, na żądanie, tłumaczenia na język polski sporządzonej w języku obcym dokumentacji dotyczącej spraw będących przedmiotem kontroli. W rezultacie jeżeli skupiliśmy się, jak coraz większa część przedsiębiorców na handlu zagranicznym, kontrola podatkowa może być bardzo kosztowna.

Reprezentacja

Pamiętajmy, że Ordynacja podatkowa daje nam prawo udziału lub naszego reprezentanta bądź pełnomocnika we wszystkich, bez wyjątku, czynnościach kontrolnych. Prawo to wynika w praktyce zarówno z zasady praworządności, jak i prawdy obiektywnej – mamy możliwość obserwacji i krytycznego spojrzenia na działalność kontrolujących w każdej czynności. Profesjonalny pełnomocnik uczestniczący w czynnościach kontrolnych bez wątpienia będzie w stanie wypunktować błędy i zaniedbania organu. Mogą one bowiem przyczynić się do rozstrzygnięć na korzyść podatnika. Będzie także w stanie dokonać stosownych wyjaśnień, dzięki którym kontrolujący będą mogli zmniejszyć zakres swoich działań w stosunku do podatnika.

Pamiętajmy, że możemy powołać pełnomocnika już przed wszczęciem kontroli podatkowej, a nawet w jej trakcie. Przygotowanie przed wizytą organu podatkowego, może zdecydować nawet o dalszym istnieniu naszego biznesu. W walce z urzędniczą samowolą nie musimy działać sami. Dlatego jak najszybsze wsparcie ekspertów podatkowych CGO Legal może uratować nas przed negatywnymi konsekwencjami.

Kontrola podatkowa jest niestety wstępem do postępowania podatkowego. Musimy być świadomi, że to nie kontrola decyduje o tym, że jesteśmy zobowiązani do zapłaty wyższego podatku. Szansę na uniknięcie, często długoletnich, postępowań, które mogą skończyć się nawet likwidacją biznesu – daje walka od samego początku rozpoczętej kontroli.

Eksperci CGO Legal służą pomocą na każdym etapie: od wszczęcia kontroli podatkowej przez postępowanie podatkowe, aż do walki w sądzie administracyjnym. Każdy przypadek badamy indywidualnie i dobieramy najskuteczniejsze środki przeciwko organom podatkowym.

Jeżeli potrzebują Państwo naszej pomocy, zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami