NKUP, czyli wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu

NKUP, czyli wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Znajomość katalogu NKUP jest ważna dla każdego podatnika. Pozwala uniknąć błędów w rozliczeniu podatkowym i obniżyć ryzyko kontroli skarbowej. Przybliżymy, czym są NKUP, jakie wydatki obejmują oraz co warto o nich wiedzieć.

Co to jest NKUP?

NKUP obejmują wydatki, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Takie, które:

 • nie mają związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • i nie służą osiągnięciu przychodów.

 Oznacza to, że nie mogą obniżyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Katalog wydatków zaliczanych do NKUP

Katalog NKUP jest zamknięty. Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodów określają:

 • ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT),
 • ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Przykłady wydatków zaliczanych do NKUP

Można wyróżnić kilka kluczowych kategorii wydatków zaliczanych do NKUP:

 1. Kary umowne i odszkodowania:
 • kary i odszkodowania związane z wadami towarów, robót i usług, zwłoką w dostawie lub usunięciu wad,
 • wszelkiego rodzaju kary, koszty egzekucyjne oraz odsetki budżetowe.

2. Podatki i opłaty:

 • podatek dochodowy, podatek od spadków i darowizn, podatek VAT (z pewnymi wyjątkami).
 • naliczony podatek VAT może stanowić koszt uzyskania przychodów w przypadku:
 • zwolnienia z podatku VAT,
 • koszt nabycia towarów i usług w celu odsprzedaży/świadczenia usług zwolnionych z VAT.
 • brak możliwości odliczenia VAT (np. usługi noclegowe)

3. Wynagrodzenia za pracę własną:

 • w przypadku spółek osobowych – wynagrodzenia wypłacane współmałżonkowi lub małoletnim dzieciom za pracę w firmie nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.
 • dotyczy to zarówno wypłat gotówkowych, jak i przelewów na rachunek bankowy.

4. Dokształcanie przedsiębiorcy:

 • wydatki na dokształcanie, które nie dostarczają wiedzy niezbędnej do prowadzenia działalności, nie są kosztem uzyskania przychodów (np. nauka języków obcych).
 • do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć jedynie koszty szkoleń i kursów ściśle związanych z daną działalnością.

5. Dodatkowe przykłady kosztów NKUP to:

 • wydatki na reprezentację poniżej określonego progu,
 • darowizny,
 • kary administracyjne,
 • wydatki na cele prywatne,
 • podatki naliczone, ale niezapłacone.
NKUP

Potrzebujesz pomocy w ustaleniu NKUP?

Nie wahaj się ani chwili i skontaktuj się z naszymi specjalistami! Pomogą Ci nie tylko w tym zakresie, lecz także służą profesjonalnym wsparciem w dziedzinie bieżącego doradztwa prawnego i sukcesyjnego oraz w obszarze mobility i HR. Już dziś umów się na bezpłatną konsultację!

NKUP a koszty uzyskania przychodu

Koszt uzyskania przychodu to wydatek poniesiony w celu:

 • uzyskania przychodu, np. zakup materiałów do produkcji,
 • zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, np. wynajem lokalu użytkowego.

Warunkami zaliczenia poszczególnych wydatków do kosztów uzyskania przychodu są:

 • bezpośredni lub pośredni związek z działalnością, np. zakup materiałów biurowych,
 • udokumentowanie wydatku, np. fakturą, rachunkiem,
 • celowość wydatku – musi być racjonalny i uzasadniony ekonomicznie.
 • brak na liście wydatków wyłączonych z kosztów, np. wydatki na alkohol.

Główne różnice pomiędzy NKUP a kosztami uzyskania przychodu to:

KryteriumKoszty uzyskania przychoduWydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu (NKUP)
Definicjawydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zabezpieczenia albo zachowania źródła przychodówwydatki, które nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub nie służą osiągnięciu przychodów
Związek z działalnością gospodarcząwymaganyniewymagany
Celowośćracjonalny i uzasadniony ekonomiczniemoże być dowolny
Możliwość zaliczenia do kosztówUmożliwia obniżenie podstawy opodatkowaniaNie obniża podstawy opodatkowania
Różnice między NKUP a kosztami uzyskania przychodu

Czy można zakwestionować koszty uzyskania przychodu?

Koszty poniesione w innym celu niż związanym z działalnością nie stanowią kosztów podatkowych i mogą być zakwestionowane przez US. Urząd może uznać, że takie wydatki:

 • mają pozorny charakter,
 • są umieszczenie na liście w art. 23 ust. 1 ustawy o PIT (zamknięty katalog wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów),
 • nie spełniają ustawowych warunków,
 • mają związek z przychodami zwolnionymi z podatku.
NKUP

Skutki zakwestionowania kosztów uzyskania przychodu

Zakwestionowanie kosztów uzyskania przychodu skutkuje:

 • brakiem możliwości zaliczenia kosztu do kosztów uzyskania przychodów,
 • zwiększeniem podstawy opodatkowania,
 • koniecznością zapłaty wyższego podatku.

Wyjątki od katalogu wydatków zaliczanych do NKUP

Istnieje kilka wyjątków od katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów. Obejmują one m.in.:

 • wydatki na reprezentację – do 150% limitu dziennego (200 zł dla podatników rozliczających się miesięcznie i 500 zł dla podatników rozliczających się kwartalnie),
 • odsetki od pożyczek zaciągniętych na cele związane z działalnością gospodarczą.

Konsekwencje błędnego zaliczenia wydatków do NKUP

Błędne zaliczenie wydatków do NKUP może skutkować:

 • doliczeniem podatku dochodowego od kwoty błędnie zaliczonych wydatków,
 • odsetkami od zaległości podatkowych,
 • karą pieniężną.
NKUP

NKUP a środki trwałe

Nabycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) podlega innym zasadom rozliczeń w porównaniu do standardowych wydatków firmowych. Wynika to z ich specyficznej charakterystyki, tj.:

 • długiego okresu użytkowania (ponad 1 rok)
 • znacznej wartości początkowej (powyżej 10 000 zł netto).

Koszty NKUP związane z nabyciem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych charakteryzuje to, że:

 • dotyczą aktywów o przewidywanym okresie użytkowania dłuższym niż 1 rok i wartości początkowej powyżej 10 000 zł netto.
 • kosztem jest amortyzacja, czyli zużycie w czasie.
 • amortyzacja rozliczana jest w okresach użytkowania.
 • odpisy amortyzacyjne dokonywane są zgodnie ze stawką określoną w przepisach.

NKUP, czyli wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu. Podsumowanie

Znajomość katalogu NKUP jest niezwykle ważna dla każdego podatnika. Pozwala na prawidłowe rozliczenie podatku dochodowego i uniknięcie błędów, które mogą skutkować negatywnymi konsekwencjami. Przepisy dotyczące NKUP są często zmieniane, dlatego warto na bieżąco śledzić zmiany w tym zakresie.

Zachęcamy do kontaktu ze specjalistami z naszej kancelarii, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania związane z NKUP!

FAQ – Pytania i odpowiedzi na temat: NKUP

Co to są NKUP?

NKUP to katalog wydatków, których podatnik nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a co za tym idzie, nie mogą one obniżyć podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.

Jakie są przykłady wydatków zaliczanych do NKUP?

Do NKUP zalicza się m.in.:
wydatki na zakup i remont środków trwałych o wartości początkowej poniżej 1500 zł netto
wydatki na zakup luksusowych samochodów
kary umowne
odsetki od pożyczek zaciągniętych na cele prywatne

Jakie są kryteria zaliczenia wydatków do NKUP?

Wydatki niestanowiące kosztów uzyskania przychodu określają ustawy i jest to katalog zamknięty. Charakteryzują się tym, że:
nie są związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
nie służą osiągnięciu przychodów,
są wymienione w katalogu NKUP.

Czy istnieją jakieś wyjątki od katalogu NKUP?

Tak, istnieje kilka wyjątków od katalogu NKUP, to m.in.:
wydatki na reprezentację według określonego progu,
odsetki od pożyczek zaciągniętych na cele związane z działalnością gospodarczą.

Jakie są konsekwencje błędnego zaliczenia wydatków do NKUP?

Błędne zaliczenie wydatków do NKUP może skutkować:
doliczeniem podatku dochodowego od kwoty błędnie zaliczonych wydatków,
odsetkami od zaległości podatkowych,
karą pieniężną.

Gdzie można znaleźć więcej informacji na temat NKUP?

Więcej informacji na temat NKUP można znaleźć na stronach internetowych:
Ministerstwa Finansów,
Krajowej Administracji Skarbowej.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź