Optymalizacja podatkowa

Optymalizacja podatkowa

Inne usługi w: Doradztwo podatkowe

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Optymalizacja podatkowa to temat, który zawsze jest na czasie. Od ponad 14 lat doradzamy naszym klientom jak w sposób legalny obniżyć zobowiązania podatkowe.

Skontaktuj się z nami już dziś i sprawdź jaką oszczędność przyniesie Ci skorzystanie z naszych usług.

Sprawdź jak obniżymy Twoje podatki

Optymalizacja podatkowa

Ulga IP Box

Ulga IP Box to preferencyjne opodatkowanie dochodów związanych z kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej. Mechanizm ten pozwala na obniżenie stawki podatku dochodowego (PIT lub CIT) z 17/32% (zasady ogólne PIT), 19% (podatek liniowy PIT) lub 9/19% (podatek CIT) do 5% dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej.

Jest dostępny tylko w zeznaniu rocznym i wymaga spełnienia określonych warunków, takich jak prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej i wytworzenie kwalifikowanego IP. Jeśli jesteś zainteresowany, kompleksowo wdrożymy w Twojej firmie ulgę rozliczając zaległe jak i przyszłe lata podatkowe.

Ulga B+R

Ulga B+R to korzystne i bezpieczne rozwiązanie skierowane do przedsiębiorców, niezależnie od wielkości prowadzonego biznesu oraz branży. Jej celem jest obniżenie podatku dla tych, którzy opracowują nowe produkty, procesy lub usługi.

Ulga B+R pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania części wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową. Dzięki uldze B+R każdy przedsiębiorca ponoszący nakłady badawczo-rozwojowe może znacząco obniżyć swój dochód.

Ryczałt dla nierezydentów uzyskujących polską rezydencję podatkową

Ryczałt dla osób przenoszących się do Polski to korzystne i bezpieczne rozwiązanie. Osoby fizyczne, które spełniają określone warunki, mogą z niego skorzystać:

1) Przenoszą miejsce zamieszkania do Polski: Osoba musi przenieść swoje miejsce zamieszkania na terytorium Polski i złożyć stosowne oświadczenie w urzędzie skarbowym (do końca stycznia roku następującego po roku zmiany rezydencji).

2) Brak rezydencji w Polsce przez większość lat podatkowych: Osoba nie może posiadać miejsca zamieszkania w Polsce przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy zmiany rezydencji.

Ryczałt wynosi 200 000 zł za rok podatkowy, niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych. Skorzystanie z ryczałtu warto poprzedzić analizą podatkową sytuacji podatnika.

Fundacja rodzinna

Fundacja rodzinna to narzędzie, które może przynieść wiele korzyści związanych z zarządzaniem rodzinnym biznesem. Kluczowym aspektem, który skłania naszych klientów do wdrożenia struktur korporacyjnych z udziałem fundacji rodzinnych są korzyści podatkowe tj.

 • Brak PIT-u dla beneficjentów: Beneficjenci z zerowej grupy podatkowej wobec fundatora nie płacą podatku dochodowego.
 • Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn: Beneficjenci są zwolnieni z tego podatku.
 • Zwolnienie z PCC: Przy założeniu i przekazaniu majątku do fundacji rodzinnej nie ma obowiązku płacenia podatku od czynności cywilnoprawnych
 • CIT w wysokości 15% w przypadku wypłat z fundacji do majątku beneficjentów.

Nasza usługa polega na kompleksowej diagnozie efektywnych zobowiązań podatkowych grupy oraz rekomendacji w zakresie wdrożenia struktury fundacyjnej. Nasz zespół korporacyjny wdraża średnio kilkanaście fundacji rodzinnych miesięcznie.

Optymalizacja wynagrodzeń beneficjentów struktur

Sposoby wynagradzania beneficjentów struktur różnią się w zależności od przyjętej formy prowadzenia działalności. Często raz przyjęte rozwiązanie jest kontynuowane mimo, że staje się nieopłacalne podatkowo.

Może okazać się, że zmiany organizacyjne w ramach grupy przyniosą znaczne oszczędności podatkowe – nasz raport korzyści pozwoli Państwu podjąć świadomą decyzję co do optymalnego czerpania korzyści z firm.

Optymalizacja podatkowa przez znak towarowy 

Na wartość firmy składają się oznaczenia odróżniające dotyczące jej produktów lub usług. Prawidłowo zidentyfikowane oraz chronione znaki towarowe mogą stanowić sposób transferu wartości w ramach grupy i jej beneficjentów.

Przeprowadzenie procesu identyfikacji znaku towarowego wymaga podjęcia szeregu kroków zabezpieczających przedsiębiorcę – od wyceny, przez chociażby wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej lub opinii zabezpieczającej.

Zmiana umowy spółki (powtarzające się świadczenia niepieniężne)

Jedną z optymalnych metod wypłaty wynagrodzenia na rzecz wspólników spółek kapitałowych są powtarzające się świadczenia niepieniężne. W ramach usług kancelarii pomagamy naszym klientom prawidłowo i całościowo wdrożyć mechanizm takiego wynagradzania wspólników.

Opinia dot. preferencji – WHT

Opinia o stosowaniu preferencji w zakresie podatku u źródła (WHT) jest jednym ze sposobów na wyłączenie obowiązku pobrania przez płatnika podatku u źródła. To rozwiązanie pozwala na stosowanie preferencyjnej stawki opodatkowania przy wypłacie określonych należności powyżej 2 000 000 PLN.

Wniosek o wydanie opinii musi zawierać wykaz spełnienia warunków do zastosowania zwolnienia lub preferencyjnej stawki oraz wszelkie dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów prawnych. Zalety opinii o stosowaniu preferencji to uniknięcie blokady środków i brak odpowiedzialności karnoskarbowej.

Opinia o preferencji jest ważna przez okres 36 miesięcy, co stanowi korzystne rozwiązanie dla podmiotów często wypłacających należności przekraczające 2 000 000 PLN. Nasz dział podatkowy specjalizuje się w reprezentacji podatników przed KAS w zakresie pozyskiwania opinii o stosowaniu preferencji.

Estoński CIT

Estoński CIT (inaczej: podatek estoński lub ryczałt estoński) to alternatywny system opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. W praktyce oznacza to odroczenie momentu uiszczania podatku dochodowego z tytułu prowadzonej działalności aż do wypłaty zysków na rzecz wspólników.

Wdrożenie tego modelu opodatkowania pozwala na preferencyjne opodatkowanie po stronie wspólników. Estoński CIT jest efektywną alternatywą dla klasycznych zasad opodatkowania CIT, szczególnie dla przedsiębiorców prowadzących biznes w różnych formach spółek. Warto rozważyć to rozwiązanie, zwłaszcza jeśli spełniamy warunki korzystania z tego opodatkowania.

Dołącz do grona naszych Klientów

Formularz kontaktowy

  CGO Legal

  CGO Legal
  Anna Ślusarek
  Specjalista ds. administracyjnych
  Biuro rachunkowe Łódź