IP Box

IP Box
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Ulga IP Box to zachęta dla innowatorów i twórców nowych technologii, oferując preferencyjną stawkę opodatkowania dochodów z własności intelektualnej wynoszącą tylko 5%.

Nasz artykuł wyjaśnia, jak przedsiębiorcy mogą skorzystać z tej ulgi, niezależnie od tego, czy prowadzą duże centra badawczo-rozwojowe, czy też dopiero rozpoczynają działalność w tym obszarze.

Dowiedz się, jakie kroki należy podjąć, aby skutecznie zaimplementować IP Box w Twojej firmie i ciesz się niższym podatkiem od innowacji.

IP Box - ewidencja
SekcjaOpisSzczegóły
Czym jest IP Box?Preferencyjna stawka podatkowaStawka 5% w miejsce standardowych stawek: 12%, 19%, 32%
Kwalifikacja do ulgiPrzychody z działalności związanej z prawami własności intelektualnejObejmuje wytworzenie, rozwinięcie lub ulepszenie kwalifikowanego IP
EwidencjaWymóg prowadzenia ewidencjiEwidencja dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP
Kombinacja ulgŁączenie z ulgą B+RMożliwe połączenie z ulgą badawczo-rozwojową
Kto się kwalifikuje?Podmioty uprawnionePrzedsiębiorcy, spółki cywilne, jawne, komandytowe, kapitałowe itd.
Kwalifikowane IPPrzykładyPatenty, prawa z rejestracji, autorskie prawa do programu komputerowego
Działalność B+RDefinicjaTwórcza działalność naukowa lub prace rozwojowe, systematycznie prowadzone
Jak skorzystać z ulgi?Procedura kwalifikacjiDoradztwo prawne i księgowe, wniosek o interpretację indywidualną

Czym jest IP Box?

Ulga IP Box oznacza zastosowanie preferencyjnej stawki podatkowej 5% w miejsce standardowych stawek podatkowych (12%, 19%, 32%).

Ulga IP Box może mieć zastosowanie, jeśli osiągane przychody uzyskiwane są w ramach działalności gospodarczej związanej z prawami własności intelektualnej. Obejmuje ona wszystkich, którzy w swojej działalności badawczo-rozwojowej doprowadzili do wytworzenia, rozwinięcia lub ulepszenia kwalifikowanego IP.

Co ważne prace badawczo-rozwojowe nie muszą być prowadzone przez podatnika we własnych centrach badawczo-rozwojowych (nie każdy podatnik posiada w swoich strukturach centra badawczo-rozwojowe).

Skorzystanie z ulgi wymaga  prowadzenia ewidencji dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP.

Dla celów obliczenia dochodu z kwalifikowanego IP istotne jest, by ewidencja ta była prowadzona w taki sposób, aby móc w rocznym zeznaniu podatkowym wykazać łączną sumę przychodów, kosztów podatkowych, dochodów, strat, dochodów podlegających opodatkowaniu stawką 5%, oraz dochodu, który nie będzie podlegał preferencyjnemu opodatkowaniu.

Aktualnie ulgę IP Box można łączyć z ulgą B+R.

Jesteś w branży IT i chcesz uzyskać interpretację indywidualną w zakresie IP BOX?

Świetnie trafiłeś, nasi prawnicy przygotują i złożą w Twoim imieniu wniosek o wydanie interpretacji. Bezproblemowo, szybko i z gwarancją sukcesu. Chcesz skorzystać z naszej usługi? Nic prostszego, wystarczy, że klikniesz w przycisk znajdujący się poniżej. Zostaniesz przekierowany na stronę płatności za usługę. Po dokonaniu płatności skontaktujemy się z Tobą i przeprowadzimy przez cały proces.

Termin na wybór ulgi IP Box

Podatnicy nie mają możliwości skorzystania z tej ulgi w trakcie roku podatkowego, poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy.

IP Box - podatek

Kto się kwalifikuje do ulgi IP BOX?

Ulga IP BOX ma zastosowanie nie tylko do osób fizycznych. Nie ma znaczenia, czy prowadzisz działalność w formie spółki, czy też nie. Z preferencyjnej 5% stawki podatkowej mogą korzystać wszyscy podatnicy spełniający warunki ustawy o PIT i CIT, tj.

 • przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
 • przedsiębiorstwo w spadku,
 • spółka cywilna,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka kapitałowa (z o.o., PSA, S.A.).

Kwalifikowane prawa własności intelektualnej

Do tzw. Kwalifikowanych praw własności intelektualnej zalicza się:

1) patent,

2) ochronne na wzór użytkowy,

3) z rejestracji wzoru przemysłowego,

4) z rejestracji topografii układu scalonego,

5) dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,

6) prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,

7) wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin (Dz. U. z 2018 r. poz. 432),

8) autorskie prawo do programu komputerowego,

Pod warunkiem, że

 • podlegają one ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska,
 • przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej.
IP Box - kalkulator

Działalność badawczo rozwojowa

Działalność badawczo rozwojową należy rozumieć, jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

O działalności badawczo-rozwojowej możemy mówić, jeśli

 • działalność ma charakter twórczy- rezultat działalności człowieka o charakterze kreacyjnym i istnieje nowy wytwór intelektu,
 • działalność jest prowadzona w sposób systematyczny – prowadzenie działalności w sposób uporządkowany, według pewnego systemu, w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.
 • Wystarczające jest, aby zaplanowanie i przeprowadzenie chociażby jednego projektu badawczo-rozwojowy, przyjmując dla niego określone cele do osiągnięcia, harmonogram i zasoby. Taka działalność jest uznawana za działalność systematyczną, tj. prowadzoną w sposób metodyczny, zaplanowany i uporządkowany.
 • W wyniku prowadzonej działalności dochodzi do zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań- działalność badawczo-rozwojowa to zespół działań podejmowanych w kierunku tworzenia, w tym badań naukowych (nakierowanych na nową wiedzę i umiejętności) oraz prac rozwojowych (nakierowanych na wykorzystanie dostępnej wiedzy i umiejętności) w celu zwiększenia zasobów wiedzy  do tworzenia nowych, zmienionych lub usprawnionych produktów, procesów lub usług (również w formie nowych technologii).
IP Box - zestawienie

Odpowiedź na poniższe pytania pozwoli ustalić, czy kwalifikujesz się do ulgi IP Box:

 • Czy jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych lub podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej?
 • W jakim sektorze gospodarki działasz?
  • dochody osiągnięte w 2019, 2020 i 2021r. z następujących tytułów:
  • z opłat i należności wynikających z umowy licencyjnej
  • ze sprzedaż praw własności intelektualnych
  • sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej
  • Czy w 2019, 2020 i 2021 roku tworzyliście, rozwijaliście lub ulepszałeś w ramach prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej następujące prawa własności intelektualnej:
   • patent
   • prawo z rejestracji topografii układu scalonego
   • autorskie prawo do programu komputerowego
   • żadne z powyższych?

Jak możemy pomóc?

Pomożemy w ustaleniu, czy kwalifikują się Państwo do programu.

Przeprowadzimy kompleksowe doradztwo prawno-księgowe przy rozliczeniu podatku PIT lub CIT z ulgą IP Box. Skupiamy się na zapewnieniu zabezpieczenia prawnego i optymalnego obciążenia podatkowego przy rozliczeniu podatkowym.

Oferujemy przy tym wdrożenie podatkowo-księgowe wraz z przeprowadzeniem obsługi księgowej uwzględniającej, m.in. dochód z kwalifikowanego IP i wskaźnik nexus.

IP Box - doradztwo

Sporządzimy właściwy wniosek o indywidualną interpretację podatkową, która zagwarantuje podatnikowi, że prawidłowo rozlicza podatek z ulgą.

Asystujemy przy rozliczeniu rocznym podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) i fizycznych (PIT) celem zapewnienia prawidłowej kwalifikacji ulgi.

Rozważasz skorzystanie z ulgi IP BOX ale nie wiesz od czego zacząć?

To nic, nasi specjaliści z działu doradztwa podatkowego doradzą Ci w zakresie najkorzystniejszych rozwiązań dla Twojej firmy. Skontaktuj się z nami już dziś i umów na konsultację podatkową.

FAQ – często zadawane pytania dotyczące ulgi IP BOX

Czym jest ulga IP Box?

Ulga IP Box to preferencyjna stawka podatkowa dla przychodów uzyskanych z własności intelektualnej, wynosząca 5%, w porównaniu do standardowych stawek podatkowych.

Jakie są warunki kwalifikacji do ulgi IP Box?

Aby skorzystać z ulgi, należy osiągać przychody z działalności związanej z prawami własności intelektualnej, takimi jak patenty czy prawa autorskie do programu komputerowego.

Czy konieczna jest ewidencja dla celów ulgi IP Box?

Tak, wymagane jest prowadzenie ewidencji dochodów z kwalifikowanego IP, aby móc skorzystać z ulgi.

Czy można łączyć ulgę IP Box z innymi ulgami, np. badawczo-rozwojową?

Tak, istnieje możliwość połączenia ulgi IP Box z ulgą badawczo-rozwojową.

Kto może skorzystać z ulgi IP Box?

Z ulgi mogą korzystać różne podmioty, w tym przedsiębiorcy indywidualni, spółki cywilne, jawne, komandytowe oraz kapitałowe.

Jakie prawa własności intelektualnej kwalifikują się do ulgi IP Box?

Do kwalifikowanego IP zalicza się m.in. patenty, prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, autorskie prawa do programów komputerowych.

Jakie działania należy podjąć, aby skorzystać z ulgi IP Box?

Należy uzyskać doradztwo prawne i księgowe, a także złożyć wniosek o interpretację indywidualną w zakresie kwalifikowania się do ulgi.

Czy istnieje ograniczenie czasowe dla wyboru ulgi IP Box?

Podatnicy nie mogą korzystać z ulgi w trakcie roku podatkowego poprzez pomniejszanie zaliczek na podatek dochodowy.

Czy spółka z o.o. może skorzystać z ulgi IP Box?

Tak, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą również skorzystać z ulgi, jeśli spełniają odpowiednie warunki.

Czy można uzyskać interpretację indywidualną w zakresie IP Box dla branży IT?

Tak, można złożyć wniosek o interpretację indywidualną, która pomoże w prawidłowym zastosowaniu ulgi IP Box w branży IT.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź