Ministerstwo Finansów o problemach z podatkiem VAT

Ministerstwo Finansów o problemach z podatkiem VAT

Zdaniem specjalistów z Ministerstwa Finansów największym problemem polskiego systemu podatkowego jest obecnie wyłudzanie podatku VAT. To proceder bardzo dobrze zorganizowany, który powoduje ogromne straty w budżecie państwa. Zachowania te zmierzają bowiem nie tylko do zmniejszenia obciążeń fiskalnych po stronie podatnika, ale coraz częściej pozwalają na uzyskanie zwrotu podatku VAT.

Plaga podatkowych oszustów

Jarosław Neneman, wiceminister finansów ds. podatków uważa, że proceder dotyczący wyłudzania VAT dotyczy nie tylko Polski. Podobnie sytuacja ma wyglądać chociażby na Węgrzech czy u naszych sąsiadów – w Czechach. Dlatego też zjawisko to można tłumaczyć nie tyle niedoskonałością krajowego systemu podatkowego, co po prostu lukami występującymi w prawie wspólnotowym Unii Europejskiej. Najlepiej oddaje to przykład sektora paliwowego, który do prowadzenia swojej działalności upodobało sobie wiele zorganizowanych grup przestępczych o charakterze gospodarczym. W polskich strukturach ich członkowie to oczywiście Polacy, którzy sprowadzają paliwa z Litwy bądź Niemiec, zakładając do tego celu przedsiębiorstwa w innych sąsiednich państwach (często są to Czechy). W taki sposób unikają oni płacenia podatków przy wykorzystaniu wspólnotowej swobody przepływu kapitału. Polskim organom bardzo trudno jest bowiem ścigać zagranicznego (w tym wypadku czeskiego) podatnika, a sami Czesi paradoksalnie nie mają w tym interesu – przedsiębiorca nie odprowadza u nich podatku, a swój rachunek bankowy zwykle prowadzi w Polsce.

Walka na kilka frontów

Dla zapobiegania takiemu procederowi Ministerstwo Finansów planuje zmiany w przepisach podatkowych, proponując w tym celu kilka rozwiązań. Choć prawdopodobnie nie uda się ich wprowadzić w obecnej kadencji, to jednak Ministerstwo Finansów liczy na pierwsze reformy w tym zakresie już od 1 stycznia 2016 roku. Proponowane rozwiązanie to miesięczne rozliczanie podatku VAT w tych obszarach działalności, które uznaje się za najbardziej zagrożone jego wyłudzaniem. MF zapowiada także wprowadzenie sankcji za dokonywanie transakcji gotówkowych o wartości powyżej piętnastu tysięcy euro. Obecnie istnieje już co prawda obowiązek przeprowadzania transakcji bezgotówkowych powyżej tej kwoty, brakuje jednak sankcji, przez co obowiązek ten nie może być skutecznie egzekwowany. Polscy urzędnicy skarbowi pozytywnie zapatrują się też na węgierski pomysł elektronicznych kas fiskalnych dostępnych online, dzięki którym minister finansów może mieć wgląd w każdą transakcję, jaka została przeprowadzona z danej kasy. Szacuje się, że na Węgrzech takie rozwiązanie przyczyniło się do wzrostu PKB o około 0,5%.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło: Infor.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź