Oszustom podatkowym zabiorą firmy

Oszustom podatkowym zabiorą firmy

W ostatnich dniach prezydent podpisał nowelizację ustawy Kodeks karny. Reformy dotyczą m.in. przepadku mienia pochodzącego z przestępstwa. Teraz przepadkowi podlegać będzie również przedsiębiorstwo, jeśli było ono wykorzystywane do popełnienia przestępstwa i o ile zawiera takie rozwiązania, które dają możliwość orzeczenia przepadku mienia względem osób trzecich, którym sprawca przestępstwa przekazał mienie.

Zmiany wymierzone są w szeroko rozumianych oszustów gospodarczych, którzy działają wbrew zasadom konkurencji oraz zablokować możliwość pobierania korzyści z majątków zdobytych w sposób nielegalny.

Nowelizacja zakłada przepadek przedsiębiorstwa, które wykorzystano do popełnienia przestępstwa takiego jak pranie brudnych pieniędzy czy wyłudzanie podatku. Istotne jest to, że przepadek przedsiębiorstwa można będzie orzec tylko, gdy będzie to współmierne do popełnionego przestępstwa bądź rozmiar wyrządzonej szkody byłby znaczny w porównaniu z wielkością samego przedsiębiorstwa. Przepadek odniesie się wyłącznie do przedsiębiorstw stanowiących własność osób fizycznych.

Przepisy te zaczną obowiązywać po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia.

Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź