Przedsiębiorcy w strachu przed oskarżeniami o zaległości podatkowe

Resort finansów zamierza publikować informacje o tym, jak wysoki podatek dochodowy odprowadzają do organów skarbowych najwięksi polscy przedsiębiorcy. Tymczasem ich zdaniem to pole do wprowadzania w błąd, jakoby przedsiębiorcy nie korzystający z mechanizmów optymalizacji podatkowej, a wykazujący niski dochód bądź nawet stratę, unikali płacenia podatków.

Opublikowane informacje mają dotyczyć czterech i pół tysiąca przedsiębiorców z największymi przychodami, a także bez względu na przychody – wszystkich grup kapitałowych. Według ekspertów pomysł wydaje się sensowny, ale mija się z celem założonym przez Ministerstwo Finansów. Do tego niemal na pewno zapoczątkuje falę nieuzasadnionych oskarżeń o unikanie płacenia podatków.

Główny problem jest taki, że publicznie dostępne informacje nie pozwolą na weryfikację, czy dany podmiot ma niskie dochody bądź straty przez stosowanie zaawansowanej optymalizacji podatkowej, czy chociażby z powodu funkcjonowania w ramach specjalnej strefy ekonomicznej.

Rozwiązaniem mogłoby być zobowiązanie podmiotów o niskich dochodach czy wykazujących stratę do wskazania w zeznaniu podatkowym przyczyn niskiego podatku. Nie ma również żadnych przesłanek uzasadniających uchylanie tajemnicy skarbowej ze skutkiem wstecznym i ujawnianie zeznań podatkowych dotyczących okresu od początku 2012 roku.


Autor tekstu: Patryk Szulc
Źródło informacji: https://inforfk.pl

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź