Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot zagraniczny. Przedstawicielstwo, oddział, filia – którą formę wybrać? Cz.2.

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmiot zagraniczny. Przedstawicielstwo, oddział, filia – którą formę wybrać? Cz.2.
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Z roku na rok coraz więcej zagranicznych przedsiębiorców decyduje się na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce. Na pierwszy rzut oka naturalne wydaje się zarejestrowanie w tym celu nowej spółki prawa handlowego. Jednakże istnieją jeszcze inne warte rozważenia opcje. W jednym z ostatnich artykułów poruszyliśmy zagadnienie przedstawicielstwa. Dziś skupiamy się na kwestii oddziału przedsiębiorcy zagranicznego oraz filii.

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego

Przedsiębiorca zagraniczny, chcący prowadzić ne terenie Polski działalność gospodarczą, może rozważyć utworzenie oddziału.

Instytucja oddziału została zdefiniowana w ustawie o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 3 pkt 4) tej ustawy „oddział” oznacza wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, wykonywaną przez przedsiębiorcę poza siedzibą przedsiębiorcy lub głównym miejscem wykonywania działalności. Oddział przedsiębiorstwa stanowi więc jednostkę założoną przez przedsiębiorcę w celu prowadzenia działalności w innym miejscu – na terenie kraju lub za granicą.

Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w takim zakresie, w jakim prowadzi ją za granicą. Tym samym zakres zastosowania oddziału wydaje się szerszy niż ma to miejsce w przypadku przedstawicielstwa.

Utworzenie oddziału stwarza obowiązek ustanowienia przez przedsiębiorcę zagranicznego osoby upoważnionej w oddziale do jego reprezentowania.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach oddziału możliwe jest po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przedsiębiorca zagraniczny, który utworzył oddział, jest obowiązany:

  • używać do oznaczenia oddziału oryginalnej nazwy przedsiębiorcy zagranicznego wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsiębiorcy oraz dodaniem wyrazów „oddział w Polsce”,
  • prowadzić dla oddziału oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości,
  • zgłaszać ministrowi wszelkie zmiany stanu faktycznego i prawnego w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.

Reprezentujesz spółkę zagraniczną?

Planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce? Skontaktuj się z nami. Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania oraz wyjaśnią wszelkie wątpliwości.

Filia zagranicznego przedsiębiorstwa

W przestrzeni publicznej można spotkać się z określeniem „filia” przedsiębiorcy zagranicznego. Polski system prawny nie definiuje tego określenia. Zwyczajowo mianem „filii” określa się placówkę zależną i połączoną statutowo i organizacyjnie z przedsiębiorstwem macierzystym. Ma ona własną strukturę i prowadzi określoną działalność. Zatem zakres pojęciowy „filii” pokrywa się z oddziałem. Oznacza to, że jeżeli przedsiębiorca utworzy filię, to de facto tworzy oddział. Określenia te stosowane są zamiennie – w orzecznictwie mianem filii określa się placówki działające aktywnie i wykonujące określoną działalność gospodarczą (nie tylko reklamową czy promocyjną, jak w przypadku przedstawicielstwa).

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź