Analiza i stosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Planując inwestycję międzynarodową powinniśmy brać pod uwagę, nie tylko ryzyko biznesowe prowadzonej działalności, ale również aspekty podatkowe. Międzynarodowe prawo podatkowe, ze swoim ponadnarodowym charakterem, reguluje uprawnienia innych Państw do opodatkowania zysków osiągniętych na ich terytorium. Państwa szukając kompromisu pomiędzy powszechnością opodatkowania wszystkich zysków a przyciąganiem inwestycji, zawierają umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Analiza tych umów wskaże możliwości inwestycyjne w danym kraju, oraz zmniejszy ryzyko podwójnego lub niekorzystnego opodatkowania.

Obecnie Polska zawarła 90 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z innymi Państwami, które różnią się zakresem opodatkowania, zwolnieniami oraz stawkami. Wybór miejsca na prowadzenie działalności poprzez np. spółkę zagraniczną, lub planu zabezpieczenia majątku poprzez fundacje prywatne, wymaga dokładnej analizy umów międzynarodowych i zagadnień związanych z możliwościami uniknięcia podwójnego opodatkowania osiągniętego zysku. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania mogą mieć więc wpływ na polskiego rezydenta podatkowego, m.in. ze względu na art. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych który stanowi:

Przepisy art. 3 ust. 1, 1a, 2a i 2b [regulujący obowiązek podatkowy] stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.  

Prawidłowa decyzja co do wybrania jurysdykcji ulokowania kapitału np. w formie struktury holdingowej lub zagranicznej spółki kapitałowej lub osobowej będzie miało skutki na gruncie prawa podatkowego Polski oraz kraju inwestycji. Przykładem może być wykorzystywanie wynagrodzeń dyrektorskich w różnych krajach z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Odpowiednio przygotowana struktura będzie działać w relacji Polska – Malta, a okaże się nieskuteczna wobec umowy Polska – Portugalia.

Inwestycje zagraniczne

Wykorzystanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania odnosi się również do inwestycji zagranicznej oraz chęcią do rozliczenia jej w Polsce. Umowy te regulują powstanie zakładu dla celów podatkowych, którego zyski powinny być rozliczone w Państwie inwestycji. Rozliczenia księgowe oraz podatkowe mogą być niekorzystne lub bardzo skomplikowane dla podatnika który osiągnął zyski z działalności za granicą. Odpowiednie zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania może uchronić nas przed powstaniem zakładu dla celów podatkowych w innym kraju i rozliczenie całego zysku w Polsce. W ramach stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, oraz zagranicznych regulacji podatkowych możliwe będzie też odroczenie opodatkowania, w celu zachowania płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Niezależnie od planu biznesowego inwestycji zagranicznej, konieczne jest przeanalizowanie skutków podatkowych na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjaliści CGO Legal pomogą w analizie podatkowej planowanej inwestycji oraz skutków podatkowych. Zapewnimy skuteczne rozwiązania dotyczące struktur międzynarodowych i uniknięcia podwójnego opodatkowania w ramach prowadzonej zagranicznej działalności. Zastosowanie rozwiązań pozwalających uniknąć podwójnego opodatkowania, pozwoli na ochronę prawną planowanych rozwiązań biznesowych. W ramach struktur możliwe są też rozwiązania podwójnego nieopodatkowania, czyli optymalizacji zapewniającej zwolnienie z opodatkowania w Polsce oraz w kraju inwestycji. Doświadczeni prawnicy CGO Legal, we współpracy z działem spółek zagranicznych przedstawi bezpieczne rozwiązania biznesowe i podatkowe planowanych struktur. Wszystkich zainteresowanych optymalizacją międzynarodową, zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź