Ceny transferowe

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Ceny transferowe uznaje się za ceny wykorzystywane w transakcjach między podmiotami powiązanymi. Powiązania te mogą przyjmować różne formy – od rodzinnych, przez osobowe, aż po kapitałowe. Do kategorii jaką są ceny transferowe zalicza się także ceny w transakcjach z podmiotami mającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową (tzw. „rajach podatkowych”).

Praktycznym przykładem wykorzystania cen transferowych są wszelkiego rodzaju usługi świadczone np. przez właścicieli osoby prawnej na rzecz tej spółki lub przepływ towarów pomiędzy dwiema filiami danego przedsiębiorstwa. Odpowiednie wykorzystanie mechanizmów cen transferowych, pozwala na znaczące oszczędności podatkowe.

Podlega to oczywiście kontroli organów podatkowych, co rodzi obowiązek odpowiedniej dokumentacji cen transferowych. Pojawia się on, kiedy została zrealizowana transakcja między wspomnianymi wcześniej podmiotami powiązanymi. Wszelkie szczegóły dotyczące wartości czy limitów transakcji określają właściwe przepisy ustaw o PIT i CIT.

Brak takiej dokumentacji lub nie przedstawienie jej w ciągu 7 dni od rozpoczęcia kontroli może powodować nałożenie na przedsiębiorcę sankcji. Mają one postać 50% stawki podatku w stosunku między dochodem deklarowanym przez przedsiębiorcę a oszacowanym przez organy podatkowe. Stąd niezbędnym jest wczesne przygotowanie odpowiedniej dokumentacji podatkowej, aby później móc bez zakłóceń prowadzić działalność gospodarczą.

Kancelaria CGO Legal oferuje doradztwo w zakresie stosowania cen transferowych i przygotowywania właściwej dokumentacji na potrzeby kontroli skarbowej.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź