Podatek u źródła

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Podatek u źródła lub WHT (z ang. Withholding tax) to zryczałtowany podatek dochodowy (od osób fizycznych i prawnych) pobierany w przypadku płatności dokonywanych przy transakcjach międzynarodowych. Stosuje się go w sytuacji gdy dochód został uzyskany w kraju nie będącym rezydencją podatkową podatnika.

Jak to działa?

Podatnikiem jest podmiot (nierezydent) otrzymujący wypłatę. Zanim jednak ten ją otrzyma należy od niej odprowadzić podatek w państwie gdzie ten dochód powstał. Obliczenie, pobór oraz zapłacenie podatku do Urzędu Skarbowego spoczywa na podmiocie nazywanym płatnikiem. Płatnikami podatku są osoby mające rezydencję podatkową w kraju, w którym powstał dochód. O tym czy płatnik jest rezydentem może świadczyć posiadanie miejsca zamieszkania, siedziby lub zagranicznego zakładu w rzeczonym państwie. Warto mieć na uwadze, że występują również sytuacje w których podatek u źródła jest pobierany także od rezydentów (np. gdy wypłacana jest dywidenda do podmiotu krajowego).

Przedmiot opodatkowania

Przychody podlegające opodatkowaniu będą się różnić w zależności od tego czy otrzymała je osoba fizyczna czy osoba prawna. W Polsce podział ten wygląda w następujący sposób:

  • Osoby prawne będą musiały rozliczyć się z przychodów z między innymi: odsetek, praw autorskich i praw pokrewnych, opłat za usługi z działalności doradczej, księgowej, sportowej rozrywkowej i widowiskowej, a także ze wspomnianych wcześniej dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osoby prawnej.
  • Osoby fizyczne natomiast odprowadzają podatek od dochodów z: żeglugi morskiej i śródlądowej, transportu lotniczego, dywidend, odsetek, należności licencyjnych, dochodów z wykonywania wolnych zawodów, działalności artystycznej i sportowej oraz emerytur lub rent.

Wraz z początkiem 2019 roku, polskie przepisy dotyczące podatku u źródła doczekały się nowelizacji. Zgodnie z nowymi zapisami Ustawy o CIT oraz Ustawy o PIT, jeżeli kwota transakcji przekroczy 2 miliony złotych, płatnik pobierze podatek według ustalonych stawek 19% lub 20%. Oznacza to, że obliczona kwota podatku w pierwszej kolejności trafia do urzędu. Dopiero później można się ubiegać o jej zwrot z tytułu przysługujących ulg bądź obowiązujących traktatów. Zasada ta nie dotyczy transakcji opiewających na kwoty poniżej 2 milionów złotych.

Jeżeli płatnik faktycznie będzie chciał skorzystać z wyżej wymienionych ulg będzie musiał złożyć oświadczenie potwierdzające zasadność skorzystania z opustu lub uzyskać opinię organu podatkowego w przypadku zwolnień. Tu warto również pamiętać, że certyfikaty rezydencji podatnika mogą znacznie ułatwić dowiedzenie zasadności ulgi.

Kancelaria Prawna CGO Legal świadczy kompleksowe usługi w zakresie obsługi prawno-podatkowej przedsiębiorstw. Specjalizujemy się w pomocy przy transakcjach międzynarodowych. Zespół specjalistów działu podatkowego doradzi Państwu w przypadku jakichkolwiek trudności związanych z rozliczaniem podatku źródła. Na naszej stronie poświęconej spółkom zagranicznym mogą Państwo znaleźć obowiązujące stawki podatku dla wybranych lokalizacji. Zapraszamy do kontaktu.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź