Kontrola podatkowa w raju podatkowym

Kontrola podatkowa w raju podatkowym
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Przedsiębiorcy rejestrując spółkę w tzw. raju podatkowym, kierują się możliwościami optymalizacji podatkowej za pomocą międzynarodowych wehikułów podatkowych. Innym powodem użycia konstrukcji spółek zagranicznych rejestrowanych w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową jest chęć ekspansji na rynki zagraniczne oraz poszukiwanie rynków zbytu poza Polską. Niezależnie od założeń rejestracji takiej spółki, jeżeli jesteśmy rezydentami podatkowymi Polski, do rozważenia pozostaje kwestia ustalenia przychodu (dochodu) takiej spółki, w szczególności, co do podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych.

Zauważyć należy, że prowadząc biznes poza granicami Polski, nie jesteśmy wolni od ryzyka kontroli podatkowej w Polsce. Podatnik zobowiązany jest do rozliczania swoich przychodów ze wszystkich źródeł (zgodnie z nieograniczonym obowiązkiem podatkowym zawartym w art. 3 ustawy o PIT, oraz ustawy o CIT). Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. W związku z tym obowiązki podatkowe względem spółek zagranicznych wynikające z prawa polskiego również mogą być przedmiotem zainteresowania organu podatkowego. Z obowiązków, które wynikają z polskich ustaw podatkowych wskazać można między innymi:

  • Prowadzenia rejestru zagranicznych jednostek
  • Prowadzenie księgowości dla zagranicznych jednostek
  • Rozliczenie dywidendy od zagranicznej spółki w zeznaniu podatkowym

Kontrola podatkowa

Organ podatkowy może weryfikować poprawność wyliczeń i posiadanej dokumentacji przez podatnika. Jeżeli kontrola podatkowa w raju podatkowym okaże się niekorzystna, w grę wchodzi m.in. oszacowanie przychodu przez urząd skarbowy a w najgorszym wypadku odpowiedzialność karnoskarbowa względem beneficjenta. Fiskus wspomagany jest również m.in. przez międzynarodową automatyczną wymianę informacji podatkowej, lub wnioski o udostępnienie informacji podatkowej w niektórych krajach. Jeżeli jesteśmy beneficjentami spółki zagranicznej podczas kontroli, a potem postępowania, kontrolujący mogą dokonać ustaleń faktycznych. Mogą one polegać na określeniu czy spółce zagranicznej można przypisać polską rezydencję podatkową. Następnie na ustaleniu czy spółka będzie podlegać przepisom o zagranicznych jednostkach kontrolowanych lub określeniu prawidłowości deklarowanych przychodów na podstawie dokumentacji przedstawionej przez podatnika. Nawet w momencie prowadzenia działalności przez spółki zagraniczne nie jesteśmy wolni od ingerencji fiskusa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców CGO Legal pomaga na każdym etapie kontroli związanej z działalnością spółek zagranicznych oraz przygotowuje przedsiębiorców do możliwej ingerencji urzędu skarbowego. Wskazujemy optymalne rozwiązania w celu zabezpieczenia podatników przed regulacjami CFC, jak również ochrony spółek zagranicznych przed ingerencją polskich organów podatkowych. Posiadamy wieloletnie doświadczenie z zakresu księgowości międzynarodowej oraz międzynarodowego planowania podatkowego. Jesteśmy przygotowani do pomocy przedsiębiorcom w każdym etapie prowadzonej kontroli lub postępowania związanego ze spółkami zagranicznymi lub innymi podmiotami.

Zapewniamy również pomoc w kontrolach związanych z trustami i fundacjami prywatnymi, których celem jest zabezpieczenie Państwa majątku. Grupa prawników podatkowych, również wyspecjalizowanych w działalności offshore zaplanuje oraz zrealizuje plan działania podczas kontroli podatkowej prowadzonej w związku z działalnością zagraniczną. Pamiętajmy, że kontrola podatkowa w raju podatkowym nie reguluje naszych obowiązków podatkowych i nie zobowiązuje nas do zapłaty podatku. Kontakt z doświadczonym prawnikiem podatkowym z pewnością zwiększy szanse w dalszej walce z fiskusem. Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w zakresie kontroli organów podatkowych związanych ze spółkami zagranicznymi, czekamy na Państwa kontakt.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na ten temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Warszawie są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź