E-recepcja

Prawo nowych technologii

Rozliczanie VAT od usług świadczonych drogą elektroniczną

Nabywanie różnego rodzaju usług drogą elektroniczną stało się obecnie jedną z popularniejszych alternatyw, gdyż ich wykorzystanie stałą się niemal nieodłączną częścią życia każdego z nas. Sprzedaż oprogramowania komputerowego, różnego rodzaju usług czy książek (e-booków), wiąże się jednak z opodatkowaniem oraz prawidłowym rozliczeniem VAT od tych usług, co często rodzić może pytania i wątpliwości.

Usługi świadczone drogą elektroniczną nie są dostawą towarów, a regulacje podatkowe w ich zakresie wyjaśnia ustawa o podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia i dyrektywy unijne. Charakter świadczeń tego rodzaju jest zasadniczo zautomatyzowany, stąd też wymaga minimalnego udziału człowieka, a dodatkowo ich wykorzystanie możliwe jest wyłącznie przy zastosowaniu nowoczesnych technologii informacyjnej. Wśród usług jakie ująć należy podczas dokonywania rozliczeń VAT w tym zakresie, wymienić można między innymi:

  • uzyskiwanie dostępu online i pobieranie oprogramowania (w szczególności dotyczy to programów odn. zamówień publicznych/księgowości, programów antywirusowych) oraz ich aktualizacji,
  • uzyskiwanie dostępu i pobieranie obrazów, fotografii i innych;
  • sprzedaż książek w formie cyfrowej i innych publikacji elektronicznych;
  • prenumerata gazet i czasopism publikowanych online.

Warto mieć na uwadze, że usługi tego typu wykonywane na rzecz osób fizycznych niebędących podatnikami będą rozliczane w kraju siedziby usługodawcy, z kolei w przypadku przedsiębiorców – VAT odprowadzany musi być w kraju siedziby usługobiorcy. Opodatkowanie usług elektronicznych podatkiem VAT wymaga precyzyjnego określenia miejsca świadczenia tych usług, gdyż niezbędne jest to do dopasowania jurysdykcji, czyli miejsca w którym za świadczenie usług należy zapłacić podatek.

Nasi eksperci CGO Legal pomogą w pełni doprecyzować te kwestie. Zadbamy również o każdy aspekt niezbędny dla prawidłowego rozliczenia VAT od usług świadczonych drogą elektroniczną, dlatego serdecznie zachęcamy do kontaktu.