E-recepcja

Polski ład

Rezydencja szwajcarska

Szwajcaria to jedna z najbardziej stabilnych gospodarek w Europie. To także doskonała lokalizacji dla biznesu, z łatwym i przejrzystym systemem podatkowym. Czy po wejściu w życie Polskiego Ładu warto rozważyć zmianę rezydencji podatkowej?

Zmiana polskiej rezydencji podatkowej na rezydencję szwajcarską nie jest rozwiązaniem dla każdego. Przede wszystkim rezydencja szwajcarska wiąże się z przeniesieniem ośrodka interesów życiowych do tego kraju, co samo w sobie wiąże się z licznymi komplikacjami. W zamian możemy jednak spodziewać się wymiernych korzyści podatkowych.

Sprawdź, czy rezydencja szwajcarska to rozwiązanie dla Ciebie.

Komu rezydencja szwajcarska może się opłacić?

Zmianę rezydencji powinni rozważyć przedsiębiorcy szukający prestiżowej lokalizacji do życia oraz niskiego opodatkowania dochodów z działalności oraz dywidendy. Dodatkowym atutem jest anonimowość struktur gospodarczych (za sprawą spółek akcyjnych z akcjami na okaziciela).

Korzyści wynikające z rezydencji szwajcarskiej

Jak wskazano na początku zmiana polskiej rezydencji podatkowej na rezydencję szwajcarską wiąże się z przeniesieniem miejsca zamieszkania i ośrodka interesów życiowych do Szwajcarii. Uzyskanie rezydencji szwajcarskiej daje jednak wymierne korzyści (podatkowe i praktyczne).

Najłatwiejszym sposobem na uzyskanie szwajcarskiej rezydencji podatkowej jest zatrudnienie w spółce z o.o. lub spółce akcyjnej mających siedzibę w Szwajcarii. W zależności od sytuacji niezbędny jest również pobyt w Szwajcarii przez 30 lub 60 dni w danym roku podatkowym.

Rezydent podatkowy Szwajcarii może korzystać m.in. z:

  • anonimowości struktur korporacyjnych (akcje na okaziciela w spółce akcyjnej),
  • szwajcarskiej bankowości,
  • niskiego podatku od dochodów spółek w wybranych kantonach (np. ok. 13% w kantonie Glarus),
  • zwolnienia podatkowego dochodów z zysków kapitałowych,
  • reżimu holdingowego (zwolnienie z podatku części wypłacanej dywidendy)

Szwajcaria nie wprowadziła przepisów CFC (ang. Controlled Foreign Company), stąd jest to idealne miejsce do sprawowania kontroli udziałowej nad międzynarodową strukturą korporacyjną.

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do zapoznania się z naszym artykułem poświęconym rejestracji spółek w Szwajcarii.

Poszukujesz bezpiecznych i zgodnych z prawem metod optymalizacji podatkowej po zmianach wprowadzonych przez Polski Ład? Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami.