E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Obsługa prawna i podatkowa przedsiębiorców

Jedną z kluczowych usług znajdujących się w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii jest szeroko rozumiana bieżąca obsługa prawna i podatkowa spółek. W dzisiejszym świecie biznesu bardzo ważna jest możliwość szybkiego reagowania na częste i obszerne zmiany w przepisach prawa. W CGO Legal – zarówno w naszym biurze w Łodzi jak i w Warszawie – na bieżąco monitorujemy zmiany przepisów prawnych pod kątem ich wpływu na działalności prowadzone przez naszych klientów. Dzięki korzystaniu z usługi stałej obsługi prawnej będziesz mógł zająć się tym, co najważniejsze czyli prowadzeniem swojego biznesu. Kwestie prawne zostawiasz w rękach specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. 

Usługa bieżącej obsługi prawnej i podatkowej

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do wpływu obowiązujących przepisów prawa na prowadzoną przez Państwa działalność gospodarczą, nasi prawnicy szybko i skutecznie rozwiążą wszelkie wątpliwości udzielając informacji mailowej, telefonicznej lub w toku umówionego spotkania bądź telekonferencji.

Wśród głównych obszarów praktykowanych przez nas dziedzin bieżącej obsługi prawnej można wymienić:

 • Prawo spółek w ogólności (kodeks spółek handlowych);
 • Obsługę prawną spółek z udziałem kapitału zagranicznego;
 • Spółki typu venture capital;
 • Przygotowywanie umów, w tym tych w obrocie międzynarodowym;
 • Obsługę zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • Legalizację pobytu i pracy pracowników będących cudzoziemcami;
 • Restrukturyzację spółek;
 • Nabywanie i zbywanie udziałów/akcji;
 • Prywatyzację i komercjalizację przedsiębiorstw;
 • Optymalizację podatkową;
 • Windykację należności;
 • Transakcje przejęcia i łączenia spółek;
 • Tworzenie spółek z udziałem kapitału zagranicznego oraz struktur joint-ventures;
 • Tworzenie konsorcjów i umowy o współpracy;
 • Działania zmierzające do optymalizacji podatkowej;
 • Przygotowywanie i wdrażanie rozwiązań sukcesyjnych;
 • Sprzedaż aktywów przedsiębiorstw;
 • Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • Likwidację spółek

Obsługa korporacyjna spółek, którą świadczymy, zawiera w sobie m.in.:

 • Prowadzenie dokumentacji spółki;
 • Zmiany składu zarządu, kapitału zakładowego, firmy spółki etc.;
 • Doradztwo w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, obejmujące sprawozdania zarządu, roczne sprawozdania z finansowe, uchwały wspólników i inne dokumenty korporacyjne;
 • Przygotowanie projektów zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad;
 • Koordynacja posiedzeń organów spółki;
 • Reprezentowanie wspólników/ akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/ walnych zgromadzeniach;
 • Protokołowanie posiedzeń i uchwał organów spółki;
 • Składanie dokumentów do rejestrów sądowych;
 • Sprzedaż udziałów / akcji

Przekształcenia spółek

Prawnicy naszej kancelarii mają również wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu przekształcenia podmiotów prawa handlowego – przygotowujemy plany podziału, łączenia, pomagamy w sporządzeniu wniosków do KRS, a także doradzamy na gruncie aspektów podatkowych przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane obsługą prawną spółek zapraszamy do kontaktu.