E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Obsługa prawna i podatkowa przedsiębiorców

Jedną z kluczowych usług znajdujących się w zakresie specjalizacji naszej Kancelarii jest szeroko rozumiana bieżąca obsługa prawna i podatkowa spółek. W dzisiejszym świecie biznesu bardzo ważna jest możliwość szybkiego reagowania na częste i obszerne zmiany w przepisach prawa. W CGO Legal – zarówno w naszym biurze w Łodzi jak i w Warszawie – na bieżąco monitorujemy zmiany przepisów prawnych pod kątem ich wpływu na działalności prowadzone przez naszych klientów. Dzięki korzystaniu z usługi stałej obsługi prawnej będziesz mógł zająć się tym, co najważniejsze czyli prowadzeniem swojego biznesu. Kwestie prawne zostawiasz w rękach specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. 

Usługa bieżącej obsługi prawnej i podatkowej

W świecie biznesu bardzo ważna jest możliwość szybkiego reagowania na częste i obszerne zmiany w przepisach prawa. W naszej pracy szczególnie skupiamy się na monitorowaniu tych zmian pod kątem ich wpływu na działalności prowadzone przez naszych Klientów. Nadzorujemy, analizujemy i proponujemy rozwiązania, które przyniosą oczekiwane efekty biznesowe.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę i wsparcie zarówno przedsiębiorcom krajowym, jak i tym działającym na rynkach zagranicznych. Podejmujemy się spraw z zakresu prawa handlowego, cywilnego, pracy, nowych technologii, restrukturyzacji przedsiębiorstw, a także reprezentacji przed sądami i organami administracyjnymi. Korzystając z naszych usług, właściciel każdego biznesu może liczyć na wsparcie w wielu polach jego działalności gospodarczej.

 

W ramach kompleksowej obsługi korporacyjnej oferujemy nasze profesjonalne wsparcie w zakresie:

 

 • rejestracji spółek prawa handlowego,
 • przekształcania spółek,
 • likwidacji i ogłoszenia upadłości spółek,
 • przygotowania i opiniowania umów w obrocie międzynarodowym,
 • doradztwa podatkowego,
 • modelowania i optymalizacji działalności IT,
 • toczących się procesów sądowych (postępowania sądowe, egzekucja, windykacja należności)
 • obsługi prawnej spółek z udziałem kapitału zagranicznego;
 • przygotowywania umów handlowych, w tym tych w obrocie międzynarodowym;
 • obsługi zagadnień z zakresu prawa pracy;
 • legalizacji pobytu i pracy pracowników będących cudzoziemcami;
 • restrukturyzacji spółek;
 • nabywanie i zbywania udziałów/akcji;
 • prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw;
 • optymalizacji podatkowej;
 • windykacji należności;
 • transakcji przejęcia i łączenia spółek;
 • tworzenia konsorcjów i umów o współpracy;
 • przygotowywania i wdrażania rozwiązań sukcesyjnych;
 • sprzedaży aktywów przedsiębiorstw;
 • sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa;
 • likwidacji spółek

 

Naszym Klientom oferujemy dostosowany do ich potrzeb pakiet biznesowy, obejmujący – poza fachowym wsparciem prawnym – doradztwo podatkowe, również na arenie międzynarodowej.

 

Prawnicy CGO Legal w swojej praktyce wielokrotnie doradzali przedsiębiorcom w zakresie zawiązywania struktur holdingowych. Chodzi tu zarówno o struktury krajowe, jak i międzynarodowe oraz restrukturyzacje i transformacje przedsiębiorstw. Uwzględniamy wszelkie niezbędne aspekty w toku świadczenia usług doradczych. Począwszy od uzyskania zezwoleń, licencji i zgód administracyjnych, poprzez analizę umów z instytucjami finansowymi i agencjami udzielającymi dotacji z funduszy unijnych.

 

Stawiamy na uniwersalność naszych usług, zapewniając naszym Klientom fachowe doradztwo oraz pomoc w rozwiązaniu niemal każdego problemu dotyczącego biznesu – zaczynając od rejestracji spółki, poprzez bieżące doradztwo, aż po wsparcie w procesie likwidacji/upadłości.

 

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, co do wpływu obowiązujących przepisów prawa na prowadzoną przez Państwa działalność gospodarczą, nasi prawnicy szybko i skutecznie rozwiążą wszelkie wątpliwości udzielając informacji mailowej, telefonicznej lub w toku umówionego spotkania bądź telekonferencji.

Obsługa korporacyjna spółek, którą świadczymy, zawiera w sobie m.in.:

 • Prowadzenie dokumentacji spółki;
 • Zmiany składu zarządu, kapitału zakładowego, firmy spółki etc.;
 • Doradztwo w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, obejmujące sprawozdania zarządu, roczne sprawozdania z finansowe, uchwały wspólników i inne dokumenty korporacyjne;
 • Przygotowanie projektów zawiadomień o posiedzeniach organów spółki i porządku obrad;
 • Koordynacja posiedzeń organów spółki;
 • Reprezentowanie wspólników/ akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników/ walnych zgromadzeniach;
 • Protokołowanie posiedzeń i uchwał organów spółki;
 • Składanie dokumentów do rejestrów sądowych;
 • Sprzedaż udziałów / akcji

Przekształcenia spółek

Prawnicy naszej kancelarii mają również wieloletnie doświadczenie w doradztwie z zakresu przekształcenia podmiotów prawa handlowego – przygotowujemy plany podziału, łączenia, pomagamy w sporządzeniu wniosków do KRS, a także doradzamy na gruncie aspektów podatkowych przedsięwzięcia.

Osoby zainteresowane obsługą prawną spółek zapraszamy do kontaktu.