Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej. Jak wyjść ze spółki komandytowej?

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej. Jak wyjść ze spółki komandytowej?
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Czasami zdarza się, że w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej po stronie jednego ze wspólników występują przyczyny, które zmuszają go do rezygnacji z uczestnictwa w spółce komandytowej. Wypowiedzenie umowy spółki najczęściej jest jedynym sposobem na opuszczenie spółki komandytowej bez zgody pozostałych wspólników. Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy spółki komandytowej? Kiedy można wypowiedzieć taką umowę? Wyjaśniam poniżej.

Spis treści

Spółka komandytowa – charakterystyka

Spółka komandytowa to rodzaj spółki osobowej, w której udziałowcy dzielą się na dwie kategorie: komplementariuszy i komandytariuszy. Komplementariuszami są osoby, które zarządzają spółką i odpowiadają za jej zobowiązania całym swoim majątkiem, podczas gdy komandytariusze odpowiadają za długi spółki tylko do wysokości swojego wkładu do spółki.

W spółce komandytowej występuje zwykle minimum dwóch udziałowców – komplementariusz i komandytariusz. Spółka ta powinna mieć także umowę spółki, która reguluje zasady jej funkcjonowania oraz powinna być zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W spółce tej zarówno komplementariusze, jak i komandytariusze mają prawo do korzystania z zysków spółki w stosunku do swojego udziału w spółce. Jednocześnie, w przypadku utraty kapitału, odpowiedzialność komplementariuszy jest nieograniczona, a odpowiedzialność komandytariuszy ograniczona.

Spółka komandytowa jest często wykorzystywana przez przedsiębiorców, którzy chcą zachować pełną kontrolę nad zarządzaniem spółką, ale jednocześnie chcą ograniczyć swoją osobistą odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej – kiedy jest możliwe?

Wypowiedzenie takie jest możliwe w przypadku zakończenia współpracy pomiędzy udziałowcami lub gdy dochodzi do sytuacji, która uniemożliwia dalsze prowadzenie działalności spółki. Przyczyny wypowiedzenia umowy mogą być różne i zależą od konkretnych okoliczności. Na przykład w przypadku:

  • wypowiedzenia umowy przez jednego z komandytariuszy lub komplementariuszy zgodnie z postanowieniami umowy spółki,
  • postanowienia sądu o rozwiązaniu spółki w wyniku wniosku jednego z udziałowców spółki,
  • decyzji sądu o zlikwidowaniu spółki z powodu niewykonania zobowiązań finansowych przez spółkę lub innych naruszeń prawa.

Wypowiedzenie umowy powinno być zgodne z postanowieniami umowy spółki lub z przepisami prawa, a także powinno być złożone na piśmie. W przypadku rozwiązania spółki komandytowej powinno nastąpić rozliczenie zobowiązań finansowych oraz podział majątku spółki pomiędzy udziałowców. Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej może złożyć jeden z udziałowców lub kilkoro z nich. Wypowiedzenie należy złożyć na piśmie, a jego termin powinien być określony w umowie spółki lub ustalony na podstawie przepisów prawa.

W przypadku wypowiedzenia umowy spółki komandytowej należy przede wszystkim dokonać rozliczenia finansowego oraz podziału majątku spółki pomiędzy udziałowców. Warto pamiętać, że proces ten może być skomplikowany i wymagać fachowej pomocy prawnika lub doradcy podatkowego.

Przed dokonaniem wypowiedzenia umowy spółki komandytowej zaleca się dokładne przeanalizowanie sytuacji oraz poszukanie alternatywnych rozwiązań, które pozwolą na kontynuowanie współpracy pomiędzy udziałowcami.

Jak skutecznie wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?

Aby skutecznie wypowiedzieć umowę spółki komandytowej, należy postępować zgodnie z postanowieniami umowy spółki oraz z przepisami prawa. Poniżej przedstawiam kilka kroków, które warto podjąć, aby wypowiedzenie umowy przebiegło skutecznie:

  • Zapoznanie się z umową spółki – warto dokładnie przeczytać umowę spółki i zapoznać się z postanowieniami dotyczącymi wypowiedzenia umowy, aby wiedzieć, jakie formalności należy spełnić i jakich terminów przestrzegać.
  • Złożenie wypowiedzenia na piśmie – wypowiedzenie umowy należy złożyć na piśmie i przesłać do pozostałych udziałowców. Wypowiedzenie powinno zawierać informacje o przyczynach wypowiedzenia oraz terminie, w którym ma ono nastąpić.
  • Rozliczenie finansowe – przed dokonaniem wypowiedzenia umowy spółki komandytowej należy dokładnie przeanalizować sytuację finansową spółki oraz dokonać rozliczenia finansowego pomiędzy udziałowcami.
  • Podział majątku spółki – jeśli spółka posiada aktywa, należy dokonać podziału majątku pomiędzy udziałowców. Warto pamiętać, że podział majątku powinien odbyć się zgodnie z umową spółki lub z przepisami prawa.
  • Skorzystanie z pomocy prawnika lub doradcy podatkowego – w przypadku wypowiedzenia umowy spółki komandytowej pomogą w przeprowadzeniu procesu wypowiedzenia oraz w dokładnym rozliczeniu finansowym i podziale majątku.

Ważne jest, aby wypowiedzenie umowy spółki przeprowadzić zgodnie z przepisami prawa oraz postanowieniami umowy spółki. W przeciwnym razie, udziałowcy spółki mogą ponieść konsekwencje finansowe lub prawne.

Zdecydowałeś/aś się wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?

Pozwól sobie pomóc i nie dokładaj sobie więcej stresu. Powierz proces wyjścia ze spółki komandytowej w ręce specjalistów, którzy za Ciebie zadbają o formalności i zabezpieczą Twoje interesy.

Czy można cofnąć złożone wypowiedzenie?

Cofnięcie wypowiedzenia umowy spółki komandytowej przez jej wspólnika jest możliwe. W przypadku podjęcia takiej decyzji cofnięcie wypowiedzenia odbywa się na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. Oświadczenie o cofnięciu wypowiedzenia będzie skuteczne, jeśli doszło do wspólników wcześniej niż wypowiedzenie lub jednocześnie z nim. Natomiast wypowiedzenie, które już doszło do wspólników, można cofnąć jedynie za ich zgodą.

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej – co dalej ze spółką?

Po wypowiedzeniu umowy spółki komandytowej dalsze losy spółki zależą od decyzji udziałowców oraz od postanowień umowy spółki.

Jeśli wypowiedzenie umowy oznacza zakończenie działalności spółki, udziałowcy powinni dokonać likwidacji spółki, czyli przeprowadzić proces rozwiązania spółki i podziału majątku pomiędzy udziałowców.  Jeśli natomiast udziałowcy decydują się na kontynuowanie działalności, mogą podjąć decyzję o przekształceniu spółki komandytowej w inną formę prawno-organizacyjną.

Jak przeprowadzić likwidację spółki komandytowej? Dowiesz się z tego artykułu

Ostatecznie, dalsze losy spółki zależą od konkretnych okoliczności oraz decyzji udziałowców.

Warto pamiętać, że przekształcenie spółki komandytowej w inną formę prawno-organizacyjną wymaga spełnienia określonych wymagań formalnych i podatkowych. Z tego też powodu warto skorzystać z pomocy prawnika lub doradcy podatkowego.

Jeśli zainteresował Cię powyższy wpis i chcesz wiedzieć więcej na poruszony w nim temat zapraszamy do współpracy z nami. Specjaliści z naszej kancelarii prawnej w Łodzi są do Twojej dyspozycji, skontaktuj się już dzisiaj i daj sobie pomóc. Jeśli po prostu szukasz pomocy w ustanowieniu fundacji rodzinnej, napisz do nas wiadomość.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

    Biuro rachunkowe Łódź