Fundacja rodzinna a podatki. Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Fundacja rodzinna a podatki. Opodatkowanie fundacji rodzinnej
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat
27 września, 2023

Nie ulega wątpliwości, że fundacja rodzinna wkrótce stanie się jednym z kluczowych narzędzi do ochrony majątku i planowania sukcesji. Po latach oczekiwań ustawa o polskich fundacjach rodzinnych doczekała się uchwalenia przez Sejm i w dniu 22 maja 2023 weszła w życie. Wiemy już jak będzie wyglądało opodatkowanie fundacji rodzinnej. Z tego artykułu dowiesz się jakie podatki zapłaci fundacja rodzinna.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Podatki w fundacji rodzinnej – wariant optymistyczny

Odpowiednie przygotowanie struktury korporacyjnej pozwoli obniżyć pułap opodatkowania z poziomu ponad 26% przy małych podatnikach (CIT + PIT), do wartości 9% CIT w spółce z o.o. (mały podatnik). W przypadku wypłaty środków do majątku beneficjenta fundacja zapłaci dodatkowo 15% CIT od wysokości tych środków (podatek jest płatny w momencie wypłaty na rzecz beneficjenta).

Podatki w fundacji rodzinnej – wariant pesymistyczny

Duży podatnik zapłaci 19% CIT. Przekazanie środków do fundacji rodzinnej odbywa się bezobciążeniowo. W momencie wypłaty do majątku prywatnego beneficjenta fundacja jest jednak zobowiązana do zapłaty CIT w stawce 15% od tych środków. Dodatkowo, jeśli beneficjent jest osobą spoza kręgu osób bliskich dla fundatora, należy odprowadzić PIT wg stawki 15%.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – podatek CIT

Fundacja rodzinna jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. W momencie, gdy fundacja przekaże świadczenia na rzecz beneficjenta, jest natomiast zobowiązana do zapłaty podatku CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – podatek PIT

Co do zasady świadczenia uzyskiwane przez beneficjentów fundacji będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Wyjątek stanowi nabycie świadczeń przez fundatora oraz jego najbliższej rodziny. Fundator oraz krewni będą zwolnieni od podatku PIT z tytułu otrzymanych świadczeń albo mienia pozostawionego im do dyspozycji po rozwiązaniu fundacji rodzinnej. Krąg osób najbliższych korzystających ze zwolnienia jest szeroki. Należą do nich:

 • małżonkowie,
 • zstępni,
 • wstępni,
 • pasierbowie,
 • zięciowie i synowe,
 • rodzeństwo,
 • ojczym, macocha,
 • teściowie fundatora.

Warto wiedzieć, że fundacja rodzinna może realizować obowiązek alimentacyjny, który ciąży na fundatorze. W tej sytuacji osoba uprawniona do alimentów również skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Beneficjenci spoza grona rodziny muszą się liczyć z obowiązkiem zapłaty podatku PIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania.

Fundacja rodzinna a podatki. Podatek od spadków i darowizn

Warto wiedzieć, że beneficjenci fundacji są zwolnieni od podatku od spadków i darowizn z tytułu uzyskanych świadczeń. Jednakże fundacja będzie mogła przekazać środki na rzecz osób trzecich, które nie są beneficjentami wskazanymi przez fundatora. W tej sytuacji osoba trzecia będzie musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn. Nie będzie też podlegała obowiązkowi zapłaty podatku PIT.

Fundacja rodzinna a podatki. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Fundacja rodzinna skorzysta również ze zwolnienia z podatku od przychodów z zysków kapitałowych, w tym dywidend oraz odsetek otrzymywanych od spółek, w których będzie posiadać udziały lub akcje.

Podatki w fundacji rodzinnej – podsumowanie

Opodatkowanie Polskiej Fundacji Rodzinnej następuje na zasadach podobnych do tych funkcjonujących w przypadku estońskiego CIT. Obowiązek zapłaty podatku CIT nastąpi bowiem dopiero w przypadku wypłaty środków beneficjentom. Stawka podatku CIT zawsze wynosić więc będzie 15% i należna będzie od środków wypłaconych. Beneficjenci będą mogli skorzystać z pełnego zwolnienia w PIT bądź zapłacą PIT wg stawki 15%. Szczegóły wskazujemy poniżej.

 • 15% CIT / 0% PIT
  Przy wypłatach do majątku fundatora oraz beneficjentów z „grupy zero” w stosunku do fundatora czyli małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
 • 15% CIT / 15% PIT
  W przypadku wypłaty do majątku osób innych niż fundator oraz beneficjenci z „grupy zero”

Jeśli interesuje Cię tematyka treści związanych z polską fundacją rodzinną i chcesz wiedzieć więcej na jej temat, zapraszamy na naszą stronę „Polska fundacja rodzinna – wszystko co musisz wiedzieć„. Jeśli chciał(a)byś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie już dziś.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami