Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej
Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat
11 marca, 2024

W naszym artykule sprawdzamy jak wygląda opodatkowanie fundacji rodzinnej, prezentując zarówno optymistyczne, jak i pesymistyczne scenariusze.

Wraz z ustawą o fundacjach rodzinnych, która weszła w życie 22 maja 2023, otwiera się nowy rozdział w planowaniu sukcesji i ochronie majątku w Polsce.

Dowiedz się, jakie podatki będą obowiązywać fundacje rodzinne i jak możesz skorzystać z tych nowych regulacji, niezależnie od tego, czy jesteś dużym czy małym podatnikiem.

Zapraszamy do lektury naszego artykułu, który dostarczy Ci wszystkich niezbędnych informacji o opodatkowaniu fundacji rodzinnej w Polsce.

Sprawdź czy fundacja rodzinna jest dla Ciebie

Dowiedz się, jakie podatki będą obowiązywać fundacje rodzinne i jak możesz skorzystać z tych nowych regulacji, niezależnie od tego, czy jesteś dużym czy małym podatnikiem. Opodatkowanie fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna a podatki

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – najważniejsze informacje

Wariant optymistycznyMały podatnik zapłaci 9% CIT. Dodatkowo 15% CIT przy wypłacie środków beneficjentom.
Wariant pesymistycznyDuży podatnik zapłaci 19% CIT. Dodatkowo 15% CIT i 15% PIT przy wypłacie środków beneficjentom spoza rodziny.
Podatek CITFundacja zwolniona z CIT, ale płaci 15% CIT przy wypłacie świadczeń beneficjentom.
Podatek PITŚwiadczenia dla beneficjentów podlegają PIT (15%), chyba że są to bliscy rodziny fundatora (zwolnienie).
Podatek od spadków i darowiznBeneficjenci zwolnieni od podatku od spadków i darowizn. Osoby trzecie muszą płacić ten podatek.
Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowychFundacja zwolniona z podatku od zysków kapitałowych (np. dywidendy, odsetki).
Podsumowanie opodatkowaniaCIT płatny przy wypłacie środków, stawka 15%. Beneficjenci płacą 0% lub 15% PIT w zależności od relacji z fundatorem.
15% CIT / 0% PITWypłaty do fundatora i beneficjentów z 'grupy zero’ obciążone 15% CIT, zwolnione z PIT.
15% CIT / 15% PITWypłaty do beneficjentów spoza 'grupy zero’ obciążone 15% CIT i 15% PIT.
Opodatkowanie fundacji rodzinnej – najważniejsze informacje

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – wariant optymistyczny

Odpowiednie przygotowanie struktury korporacyjnej pozwoli obniżyć pułap opodatkowania z poziomu ponad 26% przy małych podatnikach (CIT + PIT), do wartości 9% CIT w spółce z o.o. (mały podatnik). W przypadku wypłaty środków do majątku beneficjenta fundacja zapłaci dodatkowo 15% CIT od wysokości tych środków (podatek jest płatny w momencie wypłaty na rzecz beneficjenta).

Odwiedź stronę naszego biura rachunkowego w Warszawie

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – wariant pesymistyczny

Duży podatnik zapłaci 19% CIT. Przekazanie środków do fundacji rodzinnej odbywa się bezobciążeniowo. W momencie wypłaty do majątku prywatnego beneficjenta fundacja jest jednak zobowiązana do zapłaty CIT w stawce 15% od tych środków. Dodatkowo, jeśli beneficjent jest osobą spoza kręgu osób bliskich dla fundatora, należy odprowadzić PIT wg stawki 15%.

Duży podatnik zapłaci 19% CIT. Przekazanie środków do fundacji rodzinnej odbywa się bezobciążeniowo. Podatki w fundacji rodzinnej, opodatkowanie fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna a podatki
Opodatkowanie fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – podatek CIT

Fundacja rodzinna jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych. W momencie, gdy fundacja przekaże świadczenia na rzecz beneficjenta, jest natomiast zobowiązana do zapłaty podatku CIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania.

Masz pytania? Doradztwo podatkowe to jedna z naszych specjalności. Skontaktuj się z naszymi ekspertami już dzisiaj.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – podatek PIT

Co do zasady świadczenia uzyskiwane przez beneficjentów fundacji będą podlegały podatkowi dochodowemu od osób fizycznych. Wyjątek stanowi nabycie świadczeń przez fundatora oraz jego najbliższej rodziny.

Fundator oraz krewni będą zwolnieni od podatku PIT z tytułu otrzymanych świadczeń albo mienia pozostawionego im do dyspozycji po rozwiązaniu fundacji rodzinnej. Krąg osób najbliższych korzystających ze zwolnienia jest szeroki. Należą do nich:

 • małżonkowie,
 • zstępni,
 • wstępni,
 • pasierbowie,
 • zięciowie i synowe,
 • rodzeństwo,
 • ojczym, macocha,
 • teściowie fundatora.

Warto wiedzieć, że fundacja rodzinna może realizować obowiązek alimentacyjny, który ciąży na fundatorze. W tej sytuacji osoba uprawniona do alimentów również skorzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Beneficjenci spoza grona rodziny muszą się liczyć z obowiązkiem zapłaty podatku PIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania.

Beneficjenci spoza grona rodziny muszą się liczyć z obowiązkiem zapłaty podatku PIT w wysokości 15% podstawy opodatkowania. Fundacja rodzinna a podatki, opodatkowanie fundacji rodzinnej, jak opodatkowana jest fundacja rodzinna?, jakie podatki w fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna a podatki. Podatek od spadków i darowizn

Warto wiedzieć, że beneficjenci fundacji są zwolnieni od podatku od spadków i darowizn z tytułu uzyskanych świadczeń. Jednakże fundacja będzie mogła przekazać środki na rzecz osób trzecich, które nie są beneficjentami wskazanymi przez fundatora.

W tej sytuacji osoba trzecia będzie musiała zapłacić podatek od spadków i darowizn. Nie będzie też podlegała obowiązkowi zapłaty podatku PIT.

Fundacja rodzinna a podatki. Zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych

Fundacja rodzinna skorzysta również ze zwolnienia z podatku od przychodów z zysków kapitałowych, w tym dywidend oraz odsetek otrzymywanych od spółek, w których będzie posiadać udziały lub akcje.

Kalkulacje podatkowe fundacji rodzinnej. Fundacja rodzinna a podatki, opodatkowanie fundacji rodzinnej, podatki w fundacji rodzinnej

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – podsumowanie

Opodatkowanie Polskiej Fundacji Rodzinnej następuje na zasadach podobnych do tych funkcjonujących w przypadku estońskiego CIT. Obowiązek zapłaty podatku CIT nastąpi bowiem dopiero w przypadku wypłaty środków beneficjentom.

Szukasz obsługi księgowej dla swojej fundacji rodzinnej?

Sprawdź ofertę na prowadzenie księgowości fundacji rodzinnej naszego biura rachunkowego w Łodzi.

Stawka podatku CIT zawsze wynosić więc będzie 15% i należna będzie od środków wypłaconych. Beneficjenci będą mogli skorzystać z pełnego zwolnienia w PIT bądź zapłacą PIT wg stawki 15%. Szczegóły wskazujemy poniżej.

 • 15% CIT / 0% PIT
  Przy wypłatach do majątku fundatora oraz beneficjentów z „grupy zero” w stosunku do fundatora czyli małżonka, zstępnego, wstępnego, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę.
 • 15% CIT / 15% PIT
  W przypadku wypłaty do majątku osób innych niż fundator oraz beneficjenci z „grupy zero”

Jeśli interesuje Cię tematyka treści związanych z polską fundacją rodzinną i chcesz wiedzieć więcej na jej temat, zapraszamy na naszą stronę „Polska fundacja rodzinna – wszystko co musisz wiedzieć„. Jeśli chciał(a)byś skonsultować Twój konkretny przypadek, nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami i umów się na spotkanie już dziś.

Opodatkowanie fundacji rodzinnej – często zadawane pytania

Często zadawane pytania odnośnie opodatkowania fundacji rodzinnej. Opodatkowanie fundacji rodzinnej, fundacja rodzinna a podatki, podatki w fundacji rodzinnej

Jakie są zasady opodatkowania fundacji rodzinnej w Polsce?

Fundacja rodzinna w Polsce jest podmiotowo zwolniona z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT). Opodatkowanie następuje głównie przy wypłatach środków beneficjentom, gdzie stosuje się stawkę 15% CIT.

Co oznacza 'wariant optymistyczny’ i 'pesymistyczny’ w kontekście opodatkowania fundacji rodzinnej?

’Wariant optymistyczny’ oznacza sytuację, gdzie fundacja korzysta z niższych stawek opodatkowania, na przykład 9% CIT dla małych podatników. 'Wariant pesymistyczny’ zakłada wyższe stawki, np. 19% CIT dla dużych podatników.

Jak obliczany jest podatek CIT w fundacji rodzinnej?

Podatek CIT w fundacji rodzinnej obliczany jest od kwoty wypłaconych beneficjentom środków. Stawka wynosi 15% od wysokości tych środków.

Czy fundacja rodzinna jest zobowiązana do płacenia podatku PIT?

Fundacja rodzinna sama w sobie nie płaci PIT, ale beneficjenci fundacji mogą podlegać podatkowi PIT w wysokości 15%, jeśli nie należą do najbliższego kręgu rodziny fundatora.

Jakie są zasady opodatkowania darowizn i spadków w fundacji rodzinnej?

Beneficjenci fundacji są zwolnieni od podatku od spadków i darowizn z tytułu uzyskanych świadczeń. Jednak osoby trzecie, które nie są wskazanymi beneficjentami, muszą zapłacić podatek od spadków i darowizn.

Czy fundacja rodzinna może korzystać ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych?

Tak, fundacja rodzinna może korzystać ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych, na przykład z dywidend czy odsetek otrzymywanych od spółek.

Jakie świadczenia z fundacji rodzinnej są zwolnione z podatku PIT?

Świadczenia otrzymywane przez fundatora oraz jego najbliższą rodzinę są zwolnione z podatku PIT. Do najbliższej rodziny zalicza się małżonków, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczymów, macochy i teściów fundatora.

Jakie wygląda opodatkowanie fundacji rodzinnej dla małych i dużych podatników?

Dla małych podatników CIT może wynosić 9%, a dla dużych – 19%. Dodatkowo, w przypadku wypłat do beneficjentów, fundacja zapłaci 15% CIT od wysokości tych środków.

Wyróżniony ekspert

Michał Gawlak

Michał Gawlak

Partner kancelarii / Radca prawny
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź