E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Bieżące doradztwo

Bieżące doradztwo to najogólniej rzecz ujmując pomoc dla Klienta w związku z bieżącymi problemami czy wątpliwościami prawnymi. Może ona dotyczyć różnych spraw i przyjmować różne formy – od konsultacji osobistej, przez telefoniczną, aż po mailową.

Doradztwo takie najczęściej odnosi się do funkcjonowania spółek czy jednoosobowych działalności gospodarczych. Co za tym idzie, mamy tutaj do czynienia z rozwiązywaniem wątpliwości w związku z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych czy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Innym sektorem bieżącego doradztwa są sprawy z zakresu prawno-podatkowego. Aż w końcu równie istotnym polem doradczym okazują się dość szeroko rozumiane sprawy pracownicze. Zawiera się tutaj bowiem rozstrzyganie wątpliwości co do przepisów Kodeksu Pracy lub Kodeksu Cywilnego (w odniesieniu do umów zlecenie i umów o dzieło), ale też bardziej praktyczne kwestie. Przykładem takowych jest chociażby pomoc przy prowadzeniu akt pracowniczych lub przygotowywanie dokumentów pracowniczych pod względem kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.

Kancelaria CGO Legal świadczy bieżące doradztwo we wszystkich wyżej opisanych kategoriach. W celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.