E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Prawa na dobrach niematerialnych

Prawa na dobrach niematerialnych zawierają w sobie oznaczenia odróżniające przedsiębiorców oraz prawa autorskie. Nasza Kancelaria obsługuje klientów, wspomagając ich zarówno w rejestracji oznaczeń jak i ochrony przysługujących im w związku z tym praw.

Ochrona oznaczeń odróżniających przedsiębiorcy

Budowa silnej marki na rynku wymaga znacznych nakładów finansowych. Dlatego tym z Państwa, którzy padli ofiarą bezprawnego wykorzystywania ich oznaczeń odróżniających w obrocie gospodarczym zapewnimy kompleksową ochronę przed naruszeniami. Dotyczy to nieuprawnionego posługiwania się cudzą firmą, znakami towarowymi – zarówno zarejestrowanymi jak i niezarejestrowanymi, czy też oznaczeniami przedsiębiorstwa.

Prawa autorskie

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się koniecznością przestrzegania cudzych praw autorskich. Na zlecenie naszych klientów doradzamy jak sporządzać umowy z wykonawcami projektów wszelkich dzieł twórczych takich jak strony internetowe, opracowania, programy komputerowe, znaki towarowe, tak aby zabezpieczyć się na wypadek ewentualnych roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich. Pracodawcom doradzimy z kolei jak cywilno-prawnie i podatkowo sporządzać umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło, żeby zapewnić rozwiązania optymalne podatkowo i bezpieczne cywilistycznie.

Wszystkie osoby, które interesują prawa na dobrach niematerialnych i ich ochrona, zapraszamy do kontaktu. Ponadto zachęcamy do zapoznania się z tematem: Elektroniczne treści chronione prawem autorskim i ich rozpowszechnianie.