E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Reprezentacja pracodawcy – Spory z pracownikami

Zdarzają się sytuację, kiedy z różnych względów pracodawca jest stroną sporu (najczęściej o charakterze zbiorowym) z pracownikami. Przyczyną takich sytuacji są np. rozbieżne zdania co do warunków pracy, płacy czy świadczeń socjalnych. Koniecznością wtedy może się okazać reprezentacja pracodawcy przez profesjonalnego pełnomocnika.

W sporach takich istotne jest, że pracodawca ma dowolność co do wyboru swojego reprezentanta – upoważniając do tego każdą osobę fizyczną o pełnej zdolności do czynności prawnych. Natomiast pracowników mogą reprezentować wyłącznie związki zawodowe (na podstawie Art. 2 Ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych).

Co do zasady źródłem wszelkich roszczeń w sporach pomiędzy pracodawcami a pracownikami są przepisy prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu Pracy. Istnieją jednak kwestie, które nie są tam uregulowane, dlatego przyjmuje się, że wtedy zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Nasza Kancelaria podejmuje się reprezentacji Klientów będących pracodawcami w sporach sądowych z pracownikami. Dodatkowo oferuje wsparcie doradcze a także co do przygotowywania odpowiednich pism procesowych oraz kompletowania właściwych dokumentów. Zajmujemy się również reprezentacją przedsiębiorców w innych postępowaniach sądowych i administracyjnych. Więcej o tym TUTAJ.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dokładniejszych informacji zapraszamy do kontaktu z nami.