E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Amortyzacja znaków towarowych

Amortyzacja znaków towarowych jest zagadnieniem wywołującym spory praktyczne na gruncie polskiego prawa podatkowego. Wśród części przedstawicieli doktryny panuje przekonanie, że amortyzacji podlega jedynie prawo ochronne na znak towarowy, które to nabywa się w następstwie ukończenia czasochłonnej procedury rejestracji znaku w Urzędzie Patentowym. Według drugiego stanowiska znak towarowy takiej rejestracji nie wymaga – proszę zwrócić uwagę, że istnieją oznaczenia przedstawiające określoną wartość w obrocie np. poprzez ochronę prawno-autorską lub też na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Różnica w tych poglądach wynika z odmiennej interpretacji Art. 16b ust. 1 ustawy o CIT (o podatku dochodowym od osób prawnych). Co do zasady bowiem możliwość amortyzacji znaków towarowych dotyczy kategorii wymienionej w pkt. 6, czyli np. praw ochronnych w myśl ustawy prawo własności przemysłowej.  Na takim stanowisku w wielu orzeczeniach stanął Naczelny Sąd Administracyjny.

Znak towarowy jako utwór

Przedsiębiorcy jednak zauważyli, że znak towarowy można uznać za utwór, czyli unikatowy wytwór myśli ludzkiej. Co za tym idzie można oprzeć jego ochronę o przepisy prawa autorskiego, które podlegają amortyzacji zgodnie Art. 16b ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT. Co więcej, na tej drodze znak towarowy nie musi być rejestrowany w żadnym urzędzie. Rozwiązanie to uznał w jednej z interpretacji podatkowych m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie.

W obu wypadkach amortyzacja znaków towarowych obejmuje okres 60 miesięcy.

Niezależnie od powyższego, warto przyjrzeć się zarówno krajowym jak i międzynarodowym rozwiązaniom w zakresie amortyzacji znaków towarowych. Przy umiejętnym wykorzystaniu określonych jurysdykcji np. Cypru czy Holandii – istnieje możliwość korzystnego transferu dochodu do krajów stosujących przychylną politykę podatkową odnośnie dochodów z licencji na prawa własności intelektualnej.

Kancelaria Prawna CGO Legal wspomaga przedsiębiorców w zakresie amortyzacji znaków towarowych. Nasi eksperci ustalą stan faktyczny i stan prawny, a także przeprowadzą proces ewentualnej rejestracji znaku i całą procedurę amortyzacyjną.

W celu uzyskania szerszych informacji dotyczących amortyzacji znaków towarowych, zapraszamy do kontaktu z nami.