E-recepcja

Krajowe i międzynarodowe prawo podatkowe

Zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci

Zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci to kwestia ważna dla każdego człowieka. Istotne jest, że im większa wartość majątku tym proponowane rozwiązania na wypadek śmierci winny być dokładniej zaplanowane. Szczególnie gdy w jego ramy wchodzą składniki majątku położone poza granicami Polski.

Przygotowanie mechanizmów sukcesji może mieć miejsce z udziałem rozwiązań krajowych lub międzynarodowych – np. gwarantujące dziedziczenie testamentowe lub wydanie majątku na podstawie postanowień umowy trustu, czy też statutu zagranicznej fundacji prywatnej.

Kancelaria CGO Legal zatrudnia specjalistów, którzy w kompleksowy sposób pomogą Klientowi w przygotowaniu planu na zabezpieczenie majątku na wypadek śmierci. Uwzględnią przy tym wszelkie konieczne aspekty finansowe i prawne proponując rozwiązania krajowe lub międzynarodowe.

Więcej informacji udzielamy po kontakcie z nami.