E-recepcja

Obsługa korporacyjna

Windykacja

W ofercie naszej Kancelarii znajduje się windykacja. Mowa tutaj o trzech podstawowych etapach działalności. Zaliczamy do nich rozwiązywanie sporów prawnych na etapie zarówno przedsądowym jak i sądowym. Wyszukiwanie i windykację dłużników z siedzibą na terytorium Polski oraz weryfikację polskich kontrahentów.

Rozwiązywanie sporów prawnych na etapie przedsądowym i sądowym

W celu zminimalizowania kosztów dochodzenia roszczeń naszych klientów oferujemy pomoc w rozwiązaniu sporu bez potrzeby wdawania się w kosztowny i długotrwały proces sądowy. Gdyby jednak niemożliwe okazało się odzyskanie długu na etapie przedprocesowym, za zgodą naszego klienta, niezwłocznie przekazujemy sprawę do sądu. Zapewnimy zastępstwo procesowe przy współpracy z zaprzyjaźnionymi kancelariami adwokatów i radców prawnych.

Wyszukiwanie i windykacja dłużników mających swoją siedzibę na terenie Polski

Korzystając z wszelkich dozwolonych prawem środków, na życzenie naszych Klientów, odnajdujemy i windykujemy dłużników uchylających się od spłaty zaległych zobowiązań. Nie ograniczając się przy tym jedynie do zasięgnięcia informacji z ewidencji działalności gospodarczej czy Krajowego Rejestru Sądowego.

Weryfikacja kontrahentów z Polski

Na prośbę Klienta gromadzimy wszelkie dostępne dane na temat określonego przedsiębiorcy, łącznie z opiniami jego kontrahentów, a następnie sporządzamy zestawienie, w którym zawieramy wszelkie zebrane informacje oraz przedstawiamy nasze wnioski z przeprowadzonych czynności.

Osoby zainteresowane zapraszamy do kontaktu.