Jak uzyskać dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego?

Jak uzyskać dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego?
Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego to jedna z licznych możliwości, które oferuje Fundusz MŚP Ideas Powered for Business. Program ten służy wsparciu europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, dla których m.in. koszty rejestracji znaku towarowego są zbyt wysokie. Kto może skorzystać z dofinansowania na rejestrację znaku towarowego? Ile wynosi dofinansowanie? Jaki jest termin na złożenie wniosku o dofinansowanie? Jak przebiega procedura składania wniosków? Odpowiedzi na te pytania przedstawiamy w niniejszym artykule.

Spis treści

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego – Fundusz MŚP Ideas Powered for Business

Fundusz MŚP Ideas Powered for Business to program przyznawania dotacji. Powstał z inicjatywy Komisji Europejskiej, zaś realizowany jest przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO). Program ma na celu ochronę praw własności intelektualnej małych i średnich przedsiębiorstw europejskich.

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego – kto może z niego skorzystać?

Fundusz MŚP Ideas Powered for Business oferuje wsparcie dla firm z sektora MŚP z siedzibą na terenie Unii Europejskiej.

Na kategorię MŚP składają się przedsiębiorstwa:

 • które zatrudniają mniej niż 250 pracowników,
 • których roczny obrót nie przekracza 50.000.000 €,
 • których całkowity bilans roczny nie przekracza 43.000.000 €.

Mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2.000.000 €.

Małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10.000.000 €.

Średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników, którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43.000.000 €.

Z dofinansowania na rejestrację znaku towarowego mogą więc skorzystać:

które spełniają wyżej opisane warunki.

Czy znak towarowy jest utworem? Zobacz, czym jest amortyzacja znaków towarowych w tym artykule

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego – ile wynosi?

Tegoroczna edycja Funduszu MŚP Ideas Powered for Business obejmuje czynności mające pomóc wnioskodawcom we wdrażaniu strategii dotyczących aktywów własności intelektualnej.

W zakresie znaków towarowych wyróżnia się następujące poziomy ochrony:

 • krajowy i regionalny – rejestracji do tego typu ochrony należy dokonać bezpośrednio w krajowym urzędzie ds. własności intelektualnej,
 • unijny – rejestracji do tego rodzaju ochrony należy dokonać za pośrednictwem EUIPO,
 • międzynarodowy – wniosek o ten rodzaj ochrony należy złożyć do Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Wybór poziomu ochrony uzależniony jest od przyjętej strategii biznesowej i planów rozwoju przedsiębiorstwa.

Wnioskodawcy mają możliwość uzyskania odpowiednio:

 • 75% zwrotu opłat za znaki towarowe na szczeblu krajowym i regionalnym,
 • 75% zwrotu opłat za znaki towarowe na szczeblu unijnym,
 • 50% zwrotu opłat za znaki towarowe poza Unią Europejską.

Górna granica dofinansowania na rejestrację znaku towarowego wynosi 1.000 €.

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego – jaki jest termin na złożenie wniosku?

Fundusz MŚP Ideas Powered for Business działa od dnia 23 stycznia 2023 roku. Wniosek o przyznanie dotacji można złożyć do dnia 8 grudnia 2023 roku. W związku z tym, że Ilość środków jest ograniczona, dotacje przyznaje się zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego – kto może złożyć wniosek?

Wniosek o dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego może złożyć:

 • właściciel przedsiębiorstwa,
 • upoważniony pracownik przedsiębiorstwa,
 • upoważniony przedstawiciel zewnętrzny, np. rzecznik patentowy.

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego – jakie dokumenty są wymagane?

Do wniosku o dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego należy dołączyć:

 • wyciąg z rachunku bankowego przedsiębiorstwa zawierający następujące dane: nazwa przedsiębiorstwa jako posiadacza rachunku, pełny numer IBAN wraz z kodem kraju oraz kod BIC/SWIFT,
 • zaświadczenie VAT lub zaświadczenie o posiadaniu krajowego numeru rejestracji wydane przedsiębiorstwu przez właściwy organ krajowy.

Jeżeli MŚP jest reprezentowane przez zewnętrznego przedstawiciela, do wniosku należy dołączyć również jego oświadczenie.

Opisane wyżej dokumenty muszą zostać przedłożone w formacie PDF, a każdy z nich musi być czytelny i niezabezpieczony hasłem.

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego – jak przebiega procedura składania wniosków?

Procedura składania wniosków o dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego składa się z 4 kroków. Istotne jest zachowanie odpowiedniej kolejności działań oraz dochowanie terminów.

1. Złożenie wniosku o przyznanie dofinansowania

Należy:

 • utworzyć konto funduszu dla MŚP,
 • przygotować opisane wyżej dokumenty,
 • wypełnić i wysłać formularz zgłoszenia.

2. Otrzymanie dofinansowania i bonu

W momencie otrzymania dofinansowania i bonów (do 15 dni roboczych) należy je aktywować, składając wniosek o zwrot kosztów w ciągu 2 miesięcy (termin można wydłużyć o kolejne 2 miesiące).

3. Złożenie wniosku i opłacenie działań związanych z własnością intelektualną

4. Uzyskanie zwrotu kosztów

Po złożeniu wniosku i opłaceniu działań należy wypełnić i wysłać formularz wniosku o zwrot kosztów. Umożliwi to aktywację bonu i rozpoczęcie okresu realizacji, który w przypadku bonów na znaki towarowe wynosi 6 miesięcy.

Chcesz ubiegać się o dofinansowanie?

Potrzebujesz pomocy z przygotowaniem wniosku? Nasi specjaliści są do Twojej dyspozycji! Dzięki ich wsparciu skompletujesz wymagane dokumenty i wypełnisz wniosek, by zwiększyć swoje szanse na dofinansowanie.

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego – w jaki sposób jest wypłacane?

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego jest przyznawane MŚP. EUIPO przesyła zwracane koszty bezpośrednio na rachunek bankowy MŚP wskazany we wniosku w terminie 1 miesiąca.

Podsumowanie

Dofinansowanie na rejestrację znaku towarowego przyznawane jest małym i średnim przedsiębiorstwom z siedzibą na terenie Unii Europejskiej. W bieżącym roku kwota dofinansowania wynosi 1.000 €, a nabór wniosków trwa do dnia 8 grudnia 2023 roku. Należy jednak pamiętać, że ilość środków jest ograniczona, zaś dofinansowanie przyznawane jest według kolejności zgłoszeń.

Służymy pomocą w zakresie rejestracji znaku towarowego – oferujemy zarówno doradztwo prawne, jak i wsparcie w skompletowaniu dokumentów wymaganych do uzyskania dofinansowania. Skontaktuj się z nami.

Wyróżniony ekspert

Piotr Owczarek

Piotr Owczarek

Partner kancelarii / Adwokat

Skontaktuj się z nami

  Biuro rachunkowe Łódź