Przekształcanie spółek

Przekształcanie spółek
Jakub Chajdas

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat

Jeśli obecna forma prowadzenia działalności nie spełnia już Twoich oczekiwań, np. ze względu na rozwój gospodarczy, lub szukasz sposobu na odświeżenie założeń biznesowych z uwagi na zmieniające się warunki ekonomiczne, powinieneś rozważyć jej zmianę.

Przekształcenie spółki pozwala dopasować jej formę organizacyjno-prawną do Twoich potrzeb. Regułom dotyczącym przekształceń podlegają zarówno spółki osobowe, jak i kapitałowe.

Na czym polega i do czego prowadzi przekształcenie spółki?

Przekształcenie spółki poza zmianą formy prawnej prowadzi do sukcesji, czyli przejścia wszystkich praw i obowiązków (w tym koncesji oraz zezwoleń otrzymanych przez spółkę prowadzoną w dotychczasowej formie) na spółkę przekształconą.

Proces ten jest najszybszym, a jednocześnie najprostszym sposobem na zmianę formy prawnej firmy. Gwarantuje to również zachowanie dotychczasowego numeru NIP oraz REGON.

Proces przekształcenia spółki może potrwać od około dwóch do nawet kilku miesięcy. Wiele zależy od wcześniejszego przygotowania transformacji. Kodeks spółek handlowych precyzyjnie określa czynności, jakich wspólnicy powinni dokonać, aby mogło skutecznie dojść do przekształcenia.

Przekształcanie spółek to złożony i wielowątkowy proces. Przede wszystkim należy podjąć określone czynności, takie jak:

  • Przygotowanie planu przekształcenia (w formie pisemnej dla celów dowodowych), zawierającego m.in. bilans majątku spółki. Plan ten bada rewident powołany przez sąd rejestrowy;
  • Podjęcie uchwały przez zarząd lub wspólników spółki, a następnie złożenie oświadczeń woli przez wspólników co do ich udziału w przyszłej spółce przekształconej.
  • Powołanie organów spółki i ich członków.

Dopiero po spełnieniu tych wymogów zawierana jest umowa spółki albo sporządza się jej statut.

Po dokonaniu ww. czynności przychodzi pora na etap zbliżony do rejestracji nowej spółki. Wspólnicy muszą uzyskać wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym, a przekształcenie spółki powinno zostać ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

CGO Legal świadczy kompleksowe usługi z zakresu przekształcenia spółek. Pomoc obejmuje wszystkie czynności – od przygotowania planów, poprzez zebranie odpowiednich dokumentów, po sporządzenie umowy lub statutu i wpis spółki we właściwych rejestrach.

Pozostaw nam wybór optymalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej – chętnie Ci pomożemy.

Wyróżniony ekspert

Jakub Chajdas

Partner zarządzający kancelarii / Adwokat